Studenten Biomedische laboratoriumtechnologie
Verhaal

Opleiding blij met nieuw (labo)jasje

Met een nieuw koninklijk besluit heeft Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de wetgeving voor het beroep van ‘Medisch Laboratoriumtechnoloog’ gemoderniseerd. Onze opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie speelde reeds vorig jaar in op deze modernisering en startte dit jaar met een volledig vernieuwd opleidingsprogramma.

Tevreden met de modernisering

Voor studenten die afstuderen als Medisch Laboratoriumtechnoloog brengt deze nieuwe wetgeving heel wat nieuwe mogelijkheden mee. Zo kunnen zij in de toekomst ook aan de slag in moleculair biologisch onderzoek, cel-, weefsel- en orgaanonderzoek en het voorbereiden en manipuleren van lichaamsmateriaal voor therapeutische doeleinden. “De studenten kunnen dus binnen een aantal nieuwe domeinen stage lopen, of later aan de slag gaan,” aldus Els Plas opleidingshoofd biomedische laboratoriumtechnologie. “Wij zijn als opleiding erg tevreden met deze modernisering en hebben er ook al op geanticipeerd. Vanaf dit jaar startten we immers met een nieuw opleidingsprogramma om studenten goed voor te bereiden binnen deze nieuwe domeinen. Zo zetten we vanaf het eerste jaar al meer in op moleculaire biologie en een groter aantal specifiek biomedische vakken. Bio-informatica wordt in een aantal vakken geïntegreerd. We voorzien vanaf dit jaar ook een kijkstage in het tweede jaar zodat studenten kunnen kennismaken met deze nieuwe domeinen. Daarnaast worden ook de stagemogelijkheden uitgebreid.”

Vinger aan de digitale pols

Voor onze opleiding is het cruciaal om de nieuwste trends binnen het vakgebied te volgen. “We staan in nauw overleg met het werkveld zodat we meteen kunnen anticiperen op nieuwe trends,” vertelt Els Plas. “In de toekomst zal het beroep verder gaan automatiseren en digitaliseren. Er zal steeds minder manueel werk overblijven voor de laboranten. De job inhoud zal verschuiven naar onder andere het interpreteren van resultaten. Bovendien zullen IT en technologie een belangrijke rol spelen. 

Mooie toekomst

Volgens Els Plas is er een mooie toekomst weggelegd voor de Medisch Laboratoriumtechnoloog: “De beroepstitel blijft verplicht voor laboranten die met patiëntenstalen werken en het werkgebied wordt nog uitgebreid. Bovendien zal de laborant in de toekomst een belangrijke functie hebben binnen de gepersonaliseerde geneeskunde. Die vorm van geneeskunde op maat wordt de toekomst.”
 

Deel dit