Studenten Landschaps- en Tuinarchitectuur ontwerpen voedsellandschap voor het Ronkelhof
Verhaal

Ontwerp Ronkelhof

Studenten Landschaps- en Tuinarchitectuur ontwerpen voedsellandschap voor het Ronkelhof

Studenten uit onze bacheloropleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur hebben hun creativiteit en kennis toegepast in een inspirerend project voor het Ronkelhof in Wemmel. In het kader van het Geïntegreerd Project Publieke Ruimte (GIP) hebben zij een visionair ontwerp gemaakt dat Het Ronkelhof transformeert in een bloeiend voedsellandschap en een zelfoogstboerderij, ook bekend als Community Supported Agriculture (CSA).

Een CSA met Impact

Een CSA is niet alleen ecologisch en sociaal-economisch waardevol, maar kan ook de ruimtelijke kwaliteit in stedelijke gebieden verhogen. Dit was de centrale vraag in het GIP-project van semester 5F, waarbij de CSA werd benaderd als een ruimtelijk, landschappelijk, ecologisch en sociaal-economisch vraagstuk.

Onderzoek en Ontwerp

De studenten richtten zich op drie belangrijke onderzoeksvragen, met speciale aandacht voor de geomorfologie van de kouter en het dal van de Molenbeek:
1.    Integratie in het Landschap: Hoe passen het Ronkelhof en de kouter in het omliggende landschap? Analyse van knelpunten en kansen leidde tot een bestaande en gewenste ruimtelijke structuur.
2.    Een Samenhangend Voedsellandschap: Hoe kunnen het Ronkelhof en de kouter samen een ruimtelijk coherente voedsellandschap vormen met sociale functies voor de lokale gemeenschap? Dit resulteerde in een masterplan.
3.    Het Ronkelhof als Zelfoogstboerderij: Hoe kan het Ronkelhof een operationele zelfoogstboerderij worden en tegelijkertijd dienen als publieke ruimte? Dit werd uitgewerkt in een gedetailleerd ontwerp.

Community Betrokkenheid

Het ontwerp hield rekening met de behoeften van het actieve buurt-RonkelComité. Het programma omvatte een teelbare oppervlakte van ongeveer 2 ha en een multifunctionele semi-publieke binnen- en buitenruimte voor diverse activiteiten zoals broodbakken, buurtfeesten, verkoop van groenten en fruit, workshops en een seizoenbar.

Erkenning van Uitmuntendheid

Als viering van deze samenwerking reikte het RonkelComité de studentenprijs uit aan drie uitzonderlijke projecten van Olivier Rodiers, Olga Hart de Ruijter en Charlotte Bousard. Zij zullen hun projecten presenteren tijdens een buurtfeest in juli, waar buurtbewoners, gemeentelijke autoriteiten en de pers aanwezig zullen zijn.
 

Deel dit