Studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie in het labo
Verhaal

Nieuw programma voor Biomedische Laboratoriumtechnologie

Meer maatwerk, dat is het uitgangspunt van onze opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. Daarom wordt het programma van de opleiding vanaf academiejaar 2018-2019 grondig vernieuwd. Grote pijlers zijn daarbij een meer individuele aanpak, beter integreren van de basis wetenschappelijk vakken, nog meer van de allernieuwste trends en technieken uit het werkveld aanbieden en inzetten op internationale competenties.

Maatwerk en coachende aanpak

Waarom het nieuwe programma er moest komen, is volgens opleidingshoofd Els Plas logisch: “In SPE3, het derde strategische plan van onze hogeschool, gaan we resoluut voor maatwerk. Nog meer dan vroeger willen we onze studenten een persoonlijke aanpak bieden en zo goed mogelijk op hun sterktes, noden en behoeften inspelen door middel van een coachende aanpak.”
“Binnen het eerste jaar starten we daarom vanaf volgend jaar met een ‘uitdagende leerroute’. We willen de studenten waarin we extra potentieel zien verder uitdagen. We gaan ze stimuleren om meer uitdagende opdrachten, al dan niet met een externe partner of bedrijf uit te voeren. Daarnaast kunnen ze ook extra opleidingsonderdelen opnemen. Wanneer ze voor 9 studiepunten extra opleidingsonderdelen verwerven, krijgen ze een certificaat bovenop hun diploma.
Aan de andere kant willen we ook werken met ondersteunende leerroutes. Voor studenten die het wat moeilijker hebben, voorzien we voor moeilijke topics extra uitleg en oefeningen. We denken dan aan de vakken Bio-organische chemie, algemene chemie, analytische chemie of statistiek. We gaan die ook in het lessenrooster inplannen zodat de studenten tijd en ruimte hebben om de lessen bij te wonen. Zo wordt het geen verhaal van snel over de middag even wat bijles geven. 

Internationalisering

In het werkveld zullen onze studenten geconfronteerd worden met taal- en culturele diversiteit. We willen hen daarom een brede blik op de wereld meegeven. We leren hen open staan voor vakliteratuur in het Engels. We bereiden hen voor op situaties en omgevingen waarin ze met hun eigenheid en anders-zijn geconfronteerd kunnen worden. We besteden ruim aandacht aan internationale competenties zoals interculturele competenties, internationale vakkennis, wereldburgerschap, talenkennis en persoonlijke groei. We breiden vanaf 2018-19 onze internationalisation@home - initiatieven uit met het internationaal project 1, 2 en 3 in samenwerking met studenten van anderstalige hogescholen (Wallonië, Zweden, Finland,...).

Studenten een persoonlijke aanpak bieden en zo goed mogelijk op hun sterktes, noden en behoeften inspelen door middel van een coachende aanpak

Els Plas
Opleidingshoofd

Integreren

De wetenschappelijke basisvakken (zoals fysica, celbiologie, anatomie-fysiologie )die nu vooral in het eerste jaar zitten zullen geïntegreerd worden in een aantal biomedische vakken. Volgens Els Plas heeft dit enkele voordelen: “De inhoud die in die vakken losstaand aan bod kwam, wordt nu meteen gekaderd. We leren nu de inhouden in de context waar de studenten ze moeten gebruiken. Daarnaast heeft dit ook als bijkomend voordeel dat er tijd vrijkomt die we kunnen gaan gebruiken om nog meer nieuwe trends en technieken in ons programma te introduceren. Concreet wil dat zeggen dat studenten al in een eerste jaar technieken gaan toepassen die ze nu pas in het tweede jaar aanleren.”

Andere organisatie en digitale ondersteuning

Het academiejaar zelf wordt ook onder handen genomen. Vanaf volgend jaar zal er gewerkt worden in blokken van zes weken. In die zes weken komen dan zowel theorie als praktijk aan bod. Op het einde van de zes weken volgt dan de vaardigheidstest in het labo. Dit zal er voor zorgen dat studenten zich beter op een beperkter aantal topics kunnen toeleggen. Voor de examinering kiezen we wel nog voor een semestersysteem om te vermijden dat de studenten om de haverklap examens moeten afleggen. We gaan ons contactonderwijs efficiënter organiseren door meer in te zetten op digitale leeractiviteiten.”

Vinger aan de pols

Om het programma te vernieuwen ging de opleiding onder andere ook te rade bij het werkveld. Verschillende specialisten uit de praktijk gaven mee input. Broodnodig vindt Els Plas: “Ons vakgebied is erg bewegelijk, technieken en methoden veranderen en verbeteren continu. Onze studenten moeten onmiddellijk inzetbaar zijn. Van daar ook dat er nu in het tweede jaar ook een kijkstage komt. Studenten kunnen daar kennismaken met de verschillende jobs waar ze ofwel als medisch laboratoriumtechnoloog of farmaceutisch biologisch laboratoriumtechnoloog terecht komen.”

Deel dit