Office Management talen
Verhaal

Meertalige aanpak (CLIL) in de bacheloropleiding Office Management van de Erasmushogeschool Brussel

De opleiding Office Management werkt volgens de principes van CLIL (Content and Language Integrated Learning) en breidt haar meertalige aanbod uit met vakken in het Frans en in het Engels. De opleiding is daarmee een voorloper in het professioneel bacheloronderwijs met betrekking tot deze didactische aanpak.

Office managers moeten minstens drietalig zijn (Nederlands, Engels, Frans). De kennis van een vierde taal is op de arbeidsmarkt een troef. Mede omwille van haar Brusselse internationale context, zet EhB zwaar in op het verhogen van de meertaligheid van haar studenten. Binnen de opleiding Office Management werd daarom gezocht naar mogelijkheden om die talenkennis te optimaliseren, zonder te moeten inzetten op extra taalvakken.

CLIL biedt het perfecte antwoord op deze uitdaging. Steeds meer scholen van het verplicht onderwijs beslissen trouwens om tot deze methode over te gaan. Studenten Office Management krijgen op EhB algemene, beroepsspecifieke vakken in het Engels of het Frans, waardoor zowel taalkennis als vakkennis worden gestimuleerd. Het aanbod Cross Cultural Management en Geïntegreerde Professionele Communicatie is ook verder uitgebreid tot Sociale Wetgeving (in het Frans) en Management Support (in het Engels).

Opleidingshoofd Bea De Pauw: “We werken in samenwerking met CLIL-specialist Piet Van de Craen van de VUB, die ons overtuigde dat meertalig onderwijs meer is dan louter taalonderwijs. We merken dat het verstrengelen van taal met inhoud een positief effect heeft op beide aspecten.” Dat wordt bevestigd door Maarten Soumillion, student uit het derde jaar: “De CLIL-methode, daar ben ik helemaal voor. Ik volgde Cross Cultural Management in het Engels, geen betere taal om het te hebben over diversiteit in de zakenwereld.”

Aansluitend motiveert EhB de studenten Office Management om ook tijdens hun stage werk te maken van taalverwerving. Zo moeten ze een (Brussels) bedrijf kiezen waar ze hun zwakste taal kunnen oefenen (dit kan het Frans of het Engels, maar ook het Nederlands zijn). Dat wordt drie jaar op rij opgevolgd, voor een totaal van 21 weken.

Studenten die al een andere taal spreken naast Nederlands, Engels of Frans en daarvan een attest kunnen voorleggen, worden vrijgesteld van het vierde taalvak (Spaans of Duits), aangezien zij al een vierde taal kennen. Bea De Pauw: “We willen hen op die manier de kans geven extra tijd te spenderen aan Engels, Nederlands of Frans. Dit jaar werd hier trouwens op ingegaan door een Poolse en een Russische studente.”

De voorlopige resultaten van het onderzoek door studenten van de master Advanced Studies in Linguistics, geleid door prof. Piet Van de Craen, toonden alvast aan dat de studenten de taalaanpak van de opleiding waarderen en zich beter voorbereid voelen op het werkveld.

(bron afbeelding: brio)

Wil je meer te weten komen over de opleiding Office Management? Kom dan naar onze eerste infodag op 17 maart, of schrijf je in voor de openlesdag van 25 april.

Deel dit