Sven Gatz op de SUN meeting
Persbericht

Medische simulatie leert gaming-generatie levens redden

Op woensdag 20 en donderdag 21 februari organiseren Erasmushogeschool Brussel en Vives de Simulation User Network (SUN)-meeting. Simulatie-deskundigen delen er hun nieuwste inzichten en slaan de brug tussen onderwijs en werkveld. In workshops kan je aan de slag met de nieuwste technieken: augmented & virtual reality, serious gaming... Simulatie scherpt team- en communicatie skills aan, dringt medische fouten terug en redt levens.

In België  sterven jaarlijks naar schatting zo’n 2000 personen ten gevolge van medische fouten - fouten die tot vermijdbare schade lijden, gemaakt door een gezondheidsprofessional. Onderzoek wijst uit dat liefst 7 op de 10 medische fouten het gevolg is van gebrekkig teamwork en communicatieproblemen - en dus niet van een gebrek aan theoretische of technische kennis. 

“Precies om deze skills te trainen, is simulatieonderwijs het beste middel. Het is de brug tussen theorie en praktijk. Dat heeft ook het werkveld begrepen. Maar simulatiecentra betekenen een enorme investering”, aldus Imgard Coppens, onderzoeker verpleegkunde en coördinator van het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum (BIC Sim). Het BIC Sim is een trainingscentrum om te leren werken in teamverband en in een interprofessionele context. Hard en soft skills worden er aangescherpt doordat ze simultaan moeten worden gebruikt.

Levens op het spel

De deelnemers gaan tijdens de Simulation User Network (SUN)-meeting– uiteraard – ook zelf aan de slag. Er wordt o.a. ingezet op een waaier aan digitale tools die aansluiten bij de belevingswereld van de gaming generation. Zo organiseert de Vrije Universiteit Brussel een workshop rampenbestrijding aan de hand van serious gaming en leren deelnemers inspuitingen geven door middel van augmented reality.

Ze kunnen ook gebruikmaken van de computergestuurde poppen met hartslag, bloeddruk, ademhaling en reacties op wat je doet of zegt. Simulatietraining met behulp van High Fidelity simulatoren is een dure en arbeidsintensieve vorm van onderwijs, maar is tegelijk een grote meerwaarde voor een realistische en patiëntveilige oefenomgeving. 

De SUN-meeting verzamelt deelnemers uit zes landen om best practices te delen. Zo passen Deense experts rollenspel toe om deelnemers voor te bereiden op een veeleisende job in de zorg. Hun Noorse collega’s brengen expertise mee om bevallingen vlotter en veiliger te laten verlopen.
 

Deel dit