Onderzoek journalistiek
Verhaal

Journalistiek in de toekomst: wat is de verwachting?

Hoe kijken sleutelfiguren, vernieuwers uit het werkveld en academische onderzoekers naar de ontwikkelingen bij ons? Hoe zien zij de toekomst van de journalistiek in Vlaanderen, met 2031 als ijkpunt? Dat was de onderzoeksvraag waarmee studenten en docenten van de opleiding Journalistiek aan de slag gingen. Zij presenteerden deze week hun bevindingen.

De laatstejaarsstudenten spraken, onder beleiding van senior onderzoeker Ria Goris, met 26 mensen die vanuit hun functie graag meedenken over waar het naartoe gaat met dit vakgebied. Ze zochten hoofdredacteurs, vorsers, innovators van mediahuizen en ervaren journalisten op. 

De grootste bezorgdheid die uit de gesprekken naar voor komt zal niet verbazen: meer dan de helft is ongerust over het vertrouwen van het publiek in de media en in de journalistiek. Gaat dit vertrouwen nog afkalven of gaat het standhouden? Deze bekommernis wordt gelinkt aan het fenomeen van filterbubbels en echokamers, polarisering, politieke propaganda en de uitdaging om fake news buiten de deur te houden.
De financiële leefbaarheid van kwaliteitsvolle journalistiek is een tweede, herhaaldelijk genoteerde bezorgdheid.

Hoe acuut bedreigend is de huidige situatie? De bevraagden zagen sterke elementen die hopelijk een wissel op een positieve toekomst geven: ondanks alle uitdagingen slagen onze media erin een kwaliteitsvol journalistiek aanbod te brengen, en wordt er nog voldoende voor betaald door abonnees, met aanvulling van advertentie-inkomsten en steun van de overheid. Makkelijk is dat niet, en al helemaal niet voor enkele kleinere kritische spelers, maar hun input en onderzoeksjournalistiek vindt de weg wel naar een geïnteresseerd publiek. Technologische ontwikkelingen openen mogelijkheden om het publiek actiever te bereiken en in sommige gevallen ook te betrekken, al kan het op dat laatste vlak een stuk beter volgens nogal wat bevraagden.

Lees het volledige verslag hier. 

Een bespreking door Apache verscheen op 26 mei 2021.

 

Deel dit