Het Ronkelhof
Verhaal

Het Ronkelhof

Tweedejaarsstudenten Landschaps- & Tuinarchitectuur werkten afgelopen semester aan een inspirerend ontwerpproject "Het Ronkelhof". Dit project, onderdeel van het geïntegreerd project publieke ruimte (GIP), richtte zich op Community Supported Agriculture (CSA). "Het Ronkelhof staat symbool voor de mogelijkheden die ontstaan wanneer studenten en professionals hun krachten bundelen."

De potentie van CSA op ecologisch en sociaal-economisch gebied staat buiten kijf, maar kan het ook bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in stedelijke en randstedelijke omgevingen? Dit was de centrale vraag van het GIP-project van Semester 4, waarbij de studenten onder begeleiding stonden van docenten/onderzoekers Geert Meysmans en Paul Verschueren.

Voedsellandschap

Het ontwerp van Het Ronkelhof werd tot in detail uitgewerkt op basis van de werkelijke context. Vanaf het begin waren de studenten op de hoogte van het feit dat Het Ronkelhof was aangewezen als proefproject voor een voedsellandschap. Bovendien hadden ze contact met de lokale buurtwerking, het RonkelComité. Dit comité streeft naar een versterking van de sociale cohesie tussen bewoners en hun omgeving, evenals de bescherming en verbetering van het milieu en het erfgoedlandschap. Daarnaast zetten ze zich in voor verantwoorde landbouw met een korte keten. Dit waren genoeg redenen om het comité intensief te betrekken bij het ontwerpproces, samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK), dat momenteel werkt aan een strategische visie voor de hele Brusselse noordrand. Yves en Guillaume van het RonkelComité en Brecht en Wim van het RLBK brachten meerdere bezoeken aan de ateliers, waardoor de studenten werden geconfronteerd met echte belanghebbenden en situaties tijdens hun projectverloop.

Prijs

Als kroon op dit geïntegreerde samenwerkingsproject vindt binnenkort de uitreiking van een studentenprijs plaats. Op zondag 25 juni 2023 om 15.00 uur zullen Satine Beaugendre en Yann Moedbeck een verrassingspakket ontvangen van het RonkelComité. Bovendien krijgen ze de kans om hun project te presenteren aan de buurtbewoners, lokale pers en de eigenaar van de boerderij.

Duurzame ontwikkeling

Dit project illustreert op indrukwekkende wijze de betrokkenheid en toewijding van de studenten Landschaps- & Tuinarchitectuur aan duurzame ontwikkeling en gemeenschapsopbouw. Door samen te werken met lokale belanghebbenden en rekening te houden met de specifieke context, hebben ze een ontwerp gecreëerd dat niet alleen een positieve impact heeft op het milieu, maar ook bijdraagt aan een bloeiende gemeenschap. Het Ronkelhof staat symbool voor de mogelijkheden die ontstaan wanneer studenten en professionals hun krachten bundelen.

Deel dit