Cvo De Oranjerie
Verhaal

Grote vraag vanuit het werkveld over hervorming vennootschapsbelasting

Seminarie Update vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019

De lectoren van de vakgroep HBO5 Boekhouden, vanaf volgend academiejaar het graduaat Accounting Administration, organiseerden op 11 juni 2019 een seminarie “Update vennootschapsbelasting aanslagjaar 2019”. Hiermee weken ze af van de jaarlijkse traditie om een update in te richten rond personenbelasting. De reden lag voor de hand: de hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ingrijpende wijzigingen voor de aangifte vennootschapsbelasting met zich meegebracht. De vraag vanuit het werkveld om hiervoor een update te organiseren was dan ook groot.

Hiervoor werd een beroep gedaan op 2 echte specialisten in deze materie. Niels Diepvens en Ben Veijfeijken, respectievelijk Senior Taks Manager en Taks and Innovation Manager bij advieskantoor Van Havermaet.

Voor alle aanwezigen was het na afloop van het seminarie duidelijk dat vennootschapsbelasting er niet eenvoudiger op geworden is

Zij hadden het onder meer over de procedurele info aangaande het verdwijnen van de fiscale aftrekken op belastingsupplementen, de nieuwe tarieven inzake nalatigheidsintresten en moratoriumintresten en de zwaardere sancties ten gevolge van niet-aangifte of voorafbetalingen.

Daarna werden de vakken van de aangifte vennootschapsbelasting één voor één onder de loep genomen. Waar nodig werd de link met de nieuwe vennootschapswetgeving gelegd. Een heel praktische uiteenzetting met veel aandacht voor concrete problemen of vragen waarop nog geen antwoord beschikbaar is in de rechtspraak ter zake.

Voor alle aanwezigen was het na afloop van het seminarie duidelijk dat vennootschapsbelasting er niet eenvoudiger op geworden is. Dit seminarie kwam dan ook op het juiste moment.

Deel dit