studenten bij campus Bloemenhof
Persbericht

Geen vakken, geen lessen, geen examens meer in het hogeschoolonderwijs?

Opleiding Communicatiemanagement van Erasmushogeschool Brussel maakt radicale keuzes in de opbouw van de opleiding.

De opleiding Communicatiemanagement van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) stapt af van klassieke lessen in aula’s, afzonderlijke vakken en een blokperiode gevolgd door een examenmarathon. In plaats daarvan komen thematische cursussen met gevarieerde en relevante leer-, werk- en evaluatievormen. Zo zien studenten beter de verbanden tussen de kennisdomeinen, worden ze gestimuleerd hun leerproces zelf in handen te nemen en verhoogt de studiemotivatie.

Wat is er nieuw?

Dankzij de geïntegreerde aanpak hoeven studenten zich niet meer af te vragen wat de relevantie is van de afgebakende vakken die ze ‘moeten’ volgen: de inhouden komen nu vakoverschrijdend aan bod in de cursussen. Zo is het vak ”Psychologie” onder die noemer niet meer in het programma te vinden, maar komt die materie o.a. wel aan bod in cursussen zoals Merkencommunicatie (Motivatie en Overtuigingstechnieken) of Interne Communicatie & Event (Organisatiepsychologie).

Om kennis en inzicht te verwerven gaan studenten met andere leer- en werkvormen aan de slag: zelfstudie, werksessies in groep, peer learning,… Die worden zo gecombineerd, dat ze de studenten zeer veel autonomie geven in de manier waarop ze studeren, terwijl ze meer dan in de klassieke methoden worden gemotiveerd. Hoorcolleges bieden de kaders waarmee de studenten aan de slag gaan. Het digitaal leerplatform zorgt voor de invulling en voor de mogelijkheid om de eigen leerprestaties permanent te toetsen. Collectieve opdrachten stimuleren samenwerking, kritische reflectie en debat, zodat studenten ook van elkaar leren. Daarbij worden ze permanent begeleid door het docententeam. Ja, er wordt dus nog les gegeven, maar enkel waar dat nodig en nuttig is. En ja, er worden nog examens afgenomen, maar enkel wanneer dit de meest geschikte evaluatievorm is.

Speerpunt is de nieuwe aanpak van “Het Bureau”, legt opleidingshoofd Guy Segers uit: “Daarin werken nu studenten van verschillende jaren – ook de eerstejaars – samen in één team aan echte opdrachten.” Afhankelijk van hun individuele talenten, ambities, ervaring, én met zelfinzicht, nemen de studenten verschillende inhoudelijke en hiërarchische rollen op. Docenten en andere professionals zorgen voor coaching en begeleiding van elk team, extra workshops en lezingen voor verrijking en uitdieping. De ontwikkeling van een professionele attitude, een blijvende vraag van het werkveld, krijgt hierbij nog steeds veel aandacht. Dit betekent een stevige uitbreiding van het reeds bestaande projectwerk waarin studenten al samenwerkten voor reële opdrachtgevers.

Waarom deze bijsturing?

In de Brusselse grootstedelijke context ziet de Erasmushogeschool van op de eerste rij hoe de wereld, het werkveld en de studenten veranderen. Al een tijd werd aangevoeld dat de nood aan verandering hoog is. Studenten zijn niet alleen op zoek naar vakbekwaamheid, maar ook naar zichzelf en naar manieren om hun vrijheid in veiligheid te beleven. Een lesblok van 2u in een aula met 100 studenten, dat werkt en rendeert niet meer. De radicaal nieuwe opbouw van de opleiding biedt het kader dat hen vanuit zelfkennis stimuleert hun leerproces actief in handen te nemen. Dat zelfinzicht en die zelfsturing is trouwens ook wat het werkveld vraagt.

Opleidingshoofd Guy Segers: “Een aanpak op maat van studenten en hun talenten, waar we hen ondersteunen én laten excelleren, verhoogt de intrinsieke motivatie van de studenten. Meer en beter gevormde studenten studeren af.  We vertrekken van de hoofdstedelijke socioculturele mix als meerwaarde en zijn ons tegelijk bewust van de bijhorende uitdagingen. De lat gaat dus geenszins omlaag, maar we trainen de springtechnieken op een andere manier. En we stimuleren wie dat kan om die lat hoger te durven te leggen. Kwaliteitsvol onderwijs dat niet gekneld zit in verouderde regels, dàt is wat we geven aan de volwassenen van morgen.”

Voor de opleiding komt deze evolutie niet uit de lucht vallen. Ze verliet eerder al platgetreden klassieke onderwijspaden, pionierde o.m. met probleemgestuurd onderwijs en werken met externe opdrachtgevers en zet nu de logische verdere stappen vanuit de opgedane ervaring.

MEER INFO

Opleiding Professionele bachelor Communicatiemanagement,

Guy Segers, opleidingshoofd, guy.segers@ehb.be
 

Deel dit