Kleuters krijgen dansles in een andere taal
Verhaal

Frans dansen in de kleuterklas

Ik ben Olivia Geirlandt, doceer MV.Beweging in de opleiding Kleuteronderwijs. Wekelijks begeleid ik een Stimob project in 2 Brusselse basisscholen (’t Plantzoentje en Nellie Melba) vanaf de derde kleuterklas tot het vierde leerjaar.

Stimob staat voor Stimulering meertaligheid Brussel, of CLIL in het basisonderwijs. Een project dat in verschillende Brusselse basisscholen een andere invulling kreeg en werd opgericht vanuit de VUB door de vakgroep Talen en Piet Van De Craen.

Als docente Dansexpressie en kleuterjuf  begeleid ik Muzische Bewegingslessen met doelstellingen uit het leerplan MV.Beweging, maar de lessen worden dan in het Frans gegeven. Geen taalles dus maar een dansles in een andere taal. De rijkdom van het stimob project is dat zij bruggen bouwt. Hoe bereiken we kinderen die de verbale taal niet machtig zijn? Hoe maken kinderen zich kenbaar, hoe delen ze wat hen boeit, ontroert… We leven in een maatschappij waar de verbale taal een dominante rol speelt. Nochtans gebeurt 90% van de communicatie non-verbaal.

De non-verbale lichaamstaal is een taal die door kinderen direct begrepen wordt. Het is een zeer toegankelijk medium. Zo heb ik vaak vastgesteld dat kinderen die zich aanvankelijk schuchter en gesloten opstellen in hun bewegingscreaties openbloeien als echte persoonlijkheden. Via beweging gaan zij woordenschat lichamelijk beleven en al dansend verkennen. Begrippen worden direct op een natuurlijke manier ervaren. Woordenschat zoals bijvoorbeeld hoeken, lijnen, recht, strak, kronkelend, rond, los, plooibaar,... wordt eerst visueel uitgebeeld.

De lesinhouden streven een creatieve expressie na. Kinderen gaan een eigen bewegingsexpressie ontwikkelen, niet opgelegd vanuit een stijl. Mijn lessen zijn gebaseerd op het ideeëngoed van Rudolf Laban en een eigen didactisch model dat ik in de loop der jaren  heb uitgewerkt.

Deel dit