Student verpleegkunde
Verhaal

Evacuatie op campus

Onze studenten verpleegkunde gaan deze week aan de slag met evacuatie- en immobilisatie technieken. 


Niet in oogwenk

In het derde jaar bachelor verpleegkunde krijgen de studenten eerst een theoretische lessen over traumatologie. Binnen casuïstiek traumatologie leren ze hoe ze bepaalde cases moeten aanpakken. Met deze praktijksessie bouwen ze verder op die theorie. Volgens docent Frank Borremans is dit onmisbaar: “Voor de studenten is het nuttig om eens te zien hoe je in de praktijk met het materiaal omgaat. Dat een ziekenhuisbrancard met een patiënt op zwaarder weegt dan je denkt. Ze leren dat je bijvoorbeeld iemand met een wervelletsel niet op een oogwenk kan evacueren. Maar dat het tijd vraagt om zo’n patiënt te verplaatsen met het juiste materiaal en via het correcte stappenplan.” 

Rampengeneeskunde

Deze technieken passen ook in de voorbereiding van het vak rampenmanagement dat de studenten verder op het jaar krijgen. Een belangrijke regel voor studenten is Do Not Further Harm, zo vertelt Frank Borremans: “Bij pre-hospitaal zorg is het cruciaal om een patiënt niet nog meer schade te berokkenen. Iemand met een letsel verkeerd verplaatsen kan grote gevolgen hebben en nog meer schade toebrengen. Vandaag leren de studenten onder andere werken met een wervelplank, halskraag, vacuüm matras,… De lesgevers zijn allemaal mensen die ofwel op spoed of bij de MUG werken of een stevige 112-ervaring hebben. Onder hen zijn er trouwens ook twee oud-studenten.”
Naast het werken met materiaal, leren de studenten ook de ABCDE methode. Dat is een gestandaardiseerde benadering van een persoon die je ergens aantreft. De studenten leren zonder enig materiaal toch zorgen toe te dienen en de situatie en patiënt te analyseren. 

Oefenen op medestudenten

“Het was een superleuke les,” zegt studente Hatice Duran, “de les werd leuk gegeven, door allerlei mensen die elke dag in de praktijk staan. We hebben één en ander ook gezien in een Powerpoint, maar met het materiaal zelf werken, vertelt zoveel meer. Bovendien konden de lesgevers ook heel wat voorbeelden uit de praktijk aangeven.” Maar ze werkten niet enkel met materiaal: “We leerden ook werken zonder professioneel materiaal. Je bent natuurlijk niet altijd in een ziekenhuis of hebt niet steeds een ambulance bij de hand. We leerden ook technieken die we kunnen toepassen wanneer we in om het even welke situatie moeten ingrijpen. Ook dat is superboeiend en we kunnen nu midden op straat zonder middelen aan de slag. En natuurlijk is het wel eens leuk om te oefenen op onze medestudenten,” lacht Hatice. 
 

Deel dit