Duurzaamheid en klimaatbestendige steden
Verhaal

Duurzaamheid en klimaatbestendige steden

Onze eerstejaarsstudenten Landschaps- & Tuinarchitectuur bezoeken in het kader van klimaatbestendige stad een aantal opmerkelijke locaties in Leuven. Deze locaties, variërend van parken en pleinen tot straten, worden gekenmerkt door de prominente aanwezigheid van (stads)bomen. 


De klimaatbestendige stad in de praktijk

 • Park Belle-Vue Kessel-Lo: Dit park biedt niet alleen groene ruimte voor ontspanning, maar ook een kans om te leren hoe bomen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van stedelijke gebieden.
 • Justus Lipsiuspleintje: Een klein plein met grote ambities. Hier ontdekken studenten hoe slimme ontwerpkeuzes kunnen leiden tot een betere leefomgeving.
 • Stadspark: Een oase van rust in het hart van de stad. Hoe kunnen we dit park nog veerkrachtiger maken tegen klimaatverandering?
 • Boom van het Grote Verdriet: Een intrigerende naam voor een monumentale boom. Wat kunnen we leren van zijn lange geschiedenis?
 • Hoornplein: Een ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers. Hoe kunnen we de sociale en ecologische waarde van dit plein versterken?
 • Constantin Meunierstraat: Een straat met karakter. Hoe kunnen we bomen integreren in het straatbeeld zonder afbreuk te doen aan functionaliteit?
 • Dijlepark: Een groene long langs de rivier. Studenten onderzoeken hoe bomen bijdragen aan waterbeheer en biodiversiteit.
 • Janseniushof: Een verborgen parel in de stad. Hoe kunnen we deze groene ruimte nog beter benutten?
 • Hertogensite: Een voormalig ziekenhuisterrein dat wordt omgevormd tot een levendige woonwijk. Welke rol spelen bomen in deze transformatie?
 • Kruidtuin: Een historische tuin met een eigentijdse twist. Hoe kunnen we de kennis van het verleden gebruiken om de toekomst te verrijken?
 • Sint-Jacobsplein: Een plein met potentieel. Hoe kunnen we het klimaatbestendig maken zonder afbreuk te doen aan de esthetiek?
 • Dijleterrassen: Een slimme oplossing voor overstromingspreventie. Wat kunnen andere steden hiervan leren?

De experts achter de bomen

De rondleiding wordt geleid door landschapsarchitect Pepijn Verbeeck, een alumnus van onze opleiding en medewerker van de studiedienst groenbeheer van de Stad Leuven. Zijn praktijkervaring en passie voor duurzaamheid inspireren onze studenten.
Naast de stadsvernieuwingsprojecten bezoeken we ook boomkwekerij De Bruyn in Begijnendijk. Hier delen landschapsarchitecten en tevens afgestudeerden van onze opleiding, Diane Daelemans en Jean de la Kethulle, hun inzichten over klimaat- en toekomstbomen. De kwekerij biedt een unieke kans om te zien hoe deze bomen worden gekweekt en welke rol ze spelen in het creëren van veerkrachtige stedelijke ecosystemen.

Kortom, de klimaatbestendige stad is niet alleen een concept, maar een levende realiteit waarin ontwerp, realisatie en beheer samenkomen. Samen met onze studenten en experts werken we aan een groenere, duurzamere toekomst voor onze steden.

 

Deel dit