Stage verpleegkunde
Verhaal

Drie keer raak voor opleiding Verpleegkunde

Onze opleiding Verpleegkunde werd de voorbije week gevisiteerd. De commissie was vol lof over onze opleiding en gaf onze bachelor drie op drie voldoendes.  Om de kwaliteit van opleidingen te waarborgen, worden deze opgevolgd en beoordeeld door visitaties. Op het officiële rapport is het nog even wachten, maar na een mondelinge terugkoppeling, mocht de opleiding 3 op 3 voldoendes in ontvangst nemen.

Mooie visie

De commissie stelde vast dat de opleiding een mooie en helder geformuleerde visie heeft. Een visie die gedragen is door alle medewerkers en ook door de studenten uit de opleiding. Daarnaast was er nog een pluim voor de duidelijke en vlotte communicatie. Alsook voor de manier waarop alle leerresultaten werden/worden afgetoetst met het werkveld.

Top onderwijsconcept

Het onderwijsconcept is heel mooi uitgewerkt. Er wordt nagedacht over onderwijs na corona: het blended learning concept is al sterk maar zal nog verder worden uitgewerkt. Het is ook sterk dat de er binnen de Brussels Health Campus interdisciplinair wordt lesgegeven. Dit is een troef. De grote vernieuwing aan het gebouw zal dit in de toekomst nog meer gaan versterken/faciliteren.

Warm nest

Er is duidelijk een warme leeromgeving. Dit was voor de meeste studenten een doorslaggevende reden om voor de opleiding te kiezen. Studenten voelen zich veilig: ze mogen fouten maken en kunnen zo doorgroeien. De opleiding gebruikt haar kleinschaligheid als een troef en dat wordt gewaardeerd door alle studenten. De studenten ontwikkelen zich doorheen de opleiding niet alleen inhoudelijk maar ook persoonlijk, oa. via POP.

Kwaliteit gegarandeerd

Het eindniveau is van voldoende hoog niveau. Het werkveld ziet een duidelijke verandering ten opzichte van de driejarige opleiding verpleegkunde. De alumni tonen meer kennis, leiderschap en zijn sneller inzetbaar. Het vierjarig programma heeft duidelijk een hele positieve bijdrage geleverd aan de aansluiting op het werkveld. 
 

Deel dit