A.I.
Opinie

De toekomst NA generatieve AI: Technologische ontwikkelingen die de wereld zullen veranderen

Wat komt er na generatieve AI? In de wereld van technologie zijn het de probleemoplossers die de grootste impact maken. De geschiedenis leert ons dat general purpose technologieën de blijvers zijn, dat zijn technologieën die een impact hebben op iedereen in de maatschappij. Van generatieve AI tot zelfrijdende auto's, de meest succesvolle technologieën zijn die welke echte problemen aanpakken en waarde toevoegen aan ons leven. Dat werd al snel duidelijk toen de metaverse hype keihard van tafel geveegd werd met de komst van ChatGPT. Stilaan begint de tip van de Gartner Hype Cycle af te vlakken om concreet ingezet te worden en de normaalste zaak van de wereld te worden. Door de brede toepasbaarheid van generatieve AI zien we ook dat dit in  een razendsnel tempo van het topje van de Gartner Hype Cycle door het dal(letje) van desillusie tot alledaags gegeven geworden is. Maar, wat kunnen we verwachten na de komst van generatieve AI?

Quantumcomputing

Quantumcomputers kunnen problemen oplossen die voor klassieke computers onmogelijk zijn. Sommige theoretische modellen berekenden dat een quantumcomputer complexe wiskundige problemen kan oplossen in enkele minuten tijd, waar klassieke computers 10.000 jaar voor zouden nodig hebben. De combinatie van generatieve AI en quantumcomputers kan dus een enorme impact hebben op technologie, gezondheidszorg, de bedrijfswereld en de maatschappij in het algemeen. Verder wordt er ook gewerkt aan neuromorphic engineering, om AI te laten 'denken' op een manier waarop menselijke hersenen werken, om krachtigere systemen te ontwikkelen.

Edge AI en biotechnologie

Edge AI gaat terug naar decentralisatie, waarbij de AI-algoritmes terug op de devices zullen draaien, dankzij krachtigere processoren. De noodzaak om permanent geconnecteerd te zijn met een AI cloud vervalt, wat opnieuw mogelijkheden zal bieden op vlak van versnelling van transacties. Slimme verkeerslichten die autonoom 'slim' worden, slimme horloges die autonoom taken kunnen afhandelen zonder connectie met internet of smartphone en AI gestuurde browsers die zelfstandig taken kunnen uitvoeren, zijn daar een voorbeeld van.

Een verdere impact zien we ook bij biotechnologie. AI systemen zorgen ervoor dat we veel sneller DNA analyses en herontwerpen kunnen uitvoeren, wat op zijn beurt een revolutie ontketent in het bestrijden van ziektes. Ook de ontwikkeling van medicatie zal aanzienlijk versneld worden door de toekomstige gigantische computerrekenkracht in combinatie met AI.

Batterijtechnologie en zelfrijdende auto's

Het belangrijkste issue momenteel is beperkte batterijcapaciteit. Gelukkig zit er heel wat in de pipeline op vlak van duurzaamheid en opslagcapaciteit. Betere warmtebestendigheid en het aanzienlijk vergroten van capaciteit, die in combinatie met AI kan bijdragen aan de inzet van elektrische wagen en in navolging daarvan de zelfrijdende auto. Die laatste kan een volledig nieuw ecosysteem betekenen in transport, waarbij het kopen van een wagen overbodig wordt. Dit kan leiden naar een wegennet waar al wagens elektrisch (of een alternatief) en zelfrijdend zijn, geïnterconnecteerd in een 5G netwerk of things, waar files en ongelukken herinneringen zijn uit vervlogen tijden.

Privacy en securit

HET issue van al deze toekomstige ontwikkelingen wordt echter wel de privacy en de security. Nieuwe technologie opent mogelijkheden tot misbruik. Van grote spelers die een loopje nemen met privacy tot hackers die kerncentrales stilleggen. Quantumcomputers zullen de meest complexe beveiligingsalgoritmes in seconden kunnen kraken. Ja, heel wat uitdagingen komen onze kant op.

Wat met het onderwijs?

Deze snelle technologische disruptie vormt een grote uitdaging voor het onderwijs. Niet alleen aangepaste curricula maar ook aangepaste, verbeterde didactische aanpak met integratie van AI dienen doorgevoerd te worden om de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft waar te maken.

Het traditionele model van passief leren zal plaats moeten maken voor actief, ervaringsgericht leren, waarbij studenten de kans krijgen om hands-on ervaring op te doen met deze technologieën.

Aula's waarin studenten gezien worden als sponzen die kennis opslorpen maken plaats voor actieve, ervaringsgerichte werkplekken.

Bovendien zal het onderwijs zich naar buiten toe moeten openstellen, samenwerken met industrieën en zorgen voor een continue dialoog om ervoor te zorgen dat wat in de klas wordt geleerd, relevant blijft voor de snel veranderende wereld. Vervang pure kennisoverdracht en examens door ervaringsgericht en feedback gestuurd leren en omgaan met onzekerheden.

Het huidige introverte onderwijsgebeuren zal zich extrovert moeten opstellen en partnerships aangaan met de bedrijfswereld zodat een continue dialoog ontstaat over de noden van het snel veranderende werkveld. Feedback gestuurd ervaringsleren en omgaan met onzekerheden en nieuwe uitdagingen worden de norm om verder te kunnen meedraaien in de maatschappij.

One more thing...

Eén ding is zeker; er zijn heel wat digitale uitdagingen die op ons zullen afkomen. De digitale expert van de toekomst zal er een zijn die AI kan inzetten in zijn job om relevant te blijven. De wereld verandert, en wat ook onze opinie is erover, ze blijft veranderen en draait dag na dag verder.

Auteurs: Steve Weemaels & Christophe Benoit
Review: Carlijn Fronik & ChatGPT

Deel dit