gezond eten
Verhaal

"Coronapatiënten vaker obees", raadpleeg daarom een diëtist!

Uit recente cijfers en getuigenissen van artsen in Nederland, China en andere landen blijkt dat twee derde tot 80% van de corona patiënten die op intensieve zorgen zijn opgenomen, kampt met overgewicht (= body mass index ≥ 25 kg/m²). Of er echt sprake is van een verband is nog niet duidelijk. Momenteel zijn er geen cijfers uit België bekend, maar het vermoeden bestaat dat de situatie hier gelijkaardig is. 

Uit deze cijfers blijkt nogmaals dat overgewicht en obesitas extra gezondheidsproblemen met zich kunnen meebrengen. Opnieuw wordt aangetoond hoe belangrijk de preventie van overgewicht en obesitas is, alsook de begeleiding van mensen met overgewicht of obesitas naar een gezond lichaamsgewicht. Aangezien deze aandoening grotendeels te wijten is aan een disbalans tussen de calorie-opname en het calorieverbruik, is een gezond, evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging essentieel. 

Onder begeleiding van een diëtist is de kans groter dat mensen geïnformeerd, gestimuleerd en gemotiveerd worden om gezonde keuzes te maken. Onderzoek is dan ook essentieel om te achterhalen welke drempels mensen ervaren om die stap te zetten. In het kader van haar praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan Erasmushogeschool Brussel doet Evelien Mertens, verbonden aan de opleiding Voedings- & Dieetkunde, onderzoek naar de nutritionele kwaliteit in verschillende omgevingen (scholen, bedrijven, sportcentra,…) en bij verschillende leeftijdsgroepen, aangezien kwaliteit van voeding een belangrijke pijler is in de preventie van overgewicht en obesitas. 

Wat de reden is dat juist mensen met overgewicht hard worden getroffen door het coronavirus moet nog worden onderzocht. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, kan het verband te maken hebben met het feit dat veel patiënten met overgewicht ook een hoge bloeddruk en/of suikerziekte hebben. Daarnaast heeft iemand met overgewicht een zwaardere borstkas, wat ademen sowieso al wat lastiger maakt. Dat geldt al helemaal als het lichaam een virus heeft dat de longen aanvalt.

De spreuk ‘jong geleerd is oud gedaan’ is dus zeker van toepassing in de preventie van overgewicht en obesitas. Evelien bevraagt onder meer schoolgaande kinderen en studenten hoger onderwijs (aan EhB), aangezien overgewicht en obesitas vaak ontstaat bij minder gezonde keuzes op lange termijn en dat het belangrijk is om gezonde keuzes op (relatief) jonge leeftijd te stimuleren. Haar onderzoek zal zich verder toespitsen op welke (subtiele) aanpassingen van de omgeving kunnen leiden tot het maken van een gezonde keuze op het gebied van voeding en beweging.

Contact

Contacteer Evelien Mertens voor meer informatie over haar onderzoek: evelien.mertens@ehb.be
 

Deel dit