Studenten tijdens een ronde tafel gesprek.
Verhaal

Conflicthantering: Eerst hulp bij omgaan met gevoelige thema’s in de multiculturele klas.

Een grootstedelijke context vraagt van leerkrachten dat ze ook kunnen omgaan met heikele thema’s die gelinkt zijn aan de etnische of religieuze achtergrond van leerlingen. De onderzoekslijn “Vreedzame Conflicthantering” inventariseert de hete hangijzers in Brusselse scholen.

In de eerste fase gingen de onderzoekers - in samenwerking met de collega’s van het Project Democratische Dialoog  - de frequentie na van de gevoelige thema’s. Uit de voorbije coachingsessies voor de leerkrachten en workshops voor de leerlingen komen de volgende thema’s naar voren:

  • Discriminatie (23%);
  • Religie (17%);
  • Seksualiteit (11%);
  • Taal (8%);
  • En culturele verschillen (6%).

Vanaf oktober 2018 worden in co-creatie met de studenten van het laatste jaar Secundair Onderwijs (Algemene Vakken) interviews afgenomen. Het onderzoek wil aan de hand van interviews met stagementoren de omgang en frequentie van de gevoelige thema’s op de stagescholen in kaart brengen. Na de inventarisatie gaat het project na welke conflicthantering de leerkrachten (in spe) kunnen gebruiken voor de omgang met etnisch-religieus geïnspireerde conflictsituaties.

Als partner in het interdisciplinaire onderzoeksprogramma DEBEST (Democratic Empowerment for Brussels Education, Students and Teachers) zijn de afgelopen maanden 16 interviews afgenomen met de dialoogcoaches. Zo exploreert het onderzoek enerzijds hoe en waarom het Project Democratische Dialoog is ontstaan en anderzijds welke methoden en technieken verder ontwikkeld en gebruikt kunnen worden voor de omgang met etnisch-religieus geïnspireerde conflictsituaties.

Deel dit