Studenten landschaps- en tuinarchitectuur
Verhaal

Buurtpark voor Brussel

Hun eerste semester draaide hoofdzakelijk rond privé-tuinen. Nu starten de studenten uit het eerste jaar landschaps- en tuinarchitectuur met een eerste project in de publieke ruimte. Ze krijgen een stukje van de kleine Brusselse Ring voorgeschoteld. Op het einde van het semester stellen ze samen een dertig tal verschillende ontwerpen voor.

Schreeuw om groen

De keuze voor dit stukje van de kleine Brusselse Ring is er niet toevallig gekomen zo vertellen de ontwerpdocenten Johan De Troeyer en Thomas Moens: “Momenteel wordt er gewerkt op dit stuk van de kleine Ring. Er wordt eigenlijk langs de hele kleine Ring gewerkt. Langs beide kanten worden er gescheiden fietspaden aangelegd. Dat geeft ons heel wat mogelijkheden, want door die fietspaden wordt dit stukje Ring plots een heel pak toegankelijker voor omwonenden en passanten.
Momenteel is dit een stukje dat werd opgeëist door de auto’s. Er is een organisch gegroeide parking ontstaan. Het Brussels gewest heeft daar niet veel actie tegen ondernomen. Het heeft er integendeel parkeerautomaten geïnstalleerd. Dat terwijl het een buurt is die schreeuwt om groen. Het is een plek die een echte meerwaarde aan de buurt kan bieden. Het kan een prachtige verbinding zijn tussen het groen aan de Hallepoort en het groen aan de Ninoofsepoort. Er wonen mensen van allerlei verschillende sociale lagen en er is heel wat passage. Er zijn al twee wijkcomités die zelf al heel wat ideeën geopperd hebben. We willen hen mee ondersteunen door hen via onze studenten een 30-tal ontwerpen aan te bieden.”

Complex

Voor de studenten wordt het ontwerpen met dit project een stuk complexer. Wanneer ze een tuin ontwerpen, moeten ze rekening houden met één privé-opdrachtgever. Tijdens dit project zijn er heel wat factoren die spelen. Johan en Thomas vertellen verder: “Wanneer we in de publieke ruimte terecht komen, moeten studenten met veel meer gebruikers rekening houden. Van jonge over oude mensen, stadsdiensten,… Een park wordt heel verschillend gebruikt, sporten of wandelen, picknick, misschien zelfs een optreden. De studenten maken ook kennis met de interculturele en multiculturele context in Brussel. Verschillende bevolkingsgroepen gaan elkaar in dit park ontmoeten.
Daarnaast zijn er nog de vele andere randvoorwaarden: de bestaande bebouwing, de ondergrond, (de regelgeving), de mobiliteit, activiteiten…

On site

Het project start met een terreinverkenning. De studenten krijgen er uitleg over de verschillende aspecten van de buurt. Daarna gaan ze elk in groep een verschillende thema’s uitwerken. Een groep studenten buigt zich over het groen, anderen verdiepen zich onder meer in de mobiliteit, het socio-economische, de morfologie van de omgeving…
Die analyses diepen ze nadien verder uit in het atelier. Na deze desktopanalyse stellen ze de verschillende bevindingen aan elkaar voor. Ze wordt de complexiteit in dit project eerst opgedeeld. Er volgt eerst een totale analyse en daarna een moodboard. Daarna beginnen ze visueel te werken en gaan ze hun ideeën uittekenen. Uiteindelijk maken ze een eigen ontwerp. Ze worden daarbij door de docenten aangemoedigd om zo utopisch mogelijk te denken. Ze moeten vernieuwend en ambitieus zijn.

Supertof project

De studenten zoeken zelf nog wat hun weg in het project, aldus eerstejaarsstudenten Jonas, Ana en Matthieu: “Het is echt en supertof project, een leuk initiatief en een boeiende uitdaging. Maar het is voor ons wel een grote stap. We moeten nu echt veel meer zaken gaan analyseren voor we gaan ontwerpen. Onze groep kreeg het thema mobiliteit mee. We hebben die daar ter plaatse onderzocht. Nu gaan we dat aan de hand van kaarten en websites dieper analyseren. We moeten niet alleen rekening houden met de verkeerssituatie zoals die nu is, maar we moeten ook naar de toekomst gaan kijken. We hebben dus nog één en ander om dieper uit te spitten!”

Project buurtpark EhB

Ontdek onze opleiding landschaps- en tuinarchitectuur. Kom langs op onze infodag of bezoek een openlesdag

Deel dit