portret Chris De Smedt
Verhaal

Bijdragen aan een klimaatvriendelijker en duurzaam toerisme

Toerisme blijkt, afhankelijk van de bron, voor 5 tot 8 % verantwoordelijk voor de globale CO2 uitstoot. Onze sector draagt dus in grote mate bij aan de klimaatopwarming. Niet fraai. Een reden om geen Toerisme- en Recreatiemanagement(TRM) te gaan studeren? Integendeel.

Wij vinden het wat kort door de bocht om het toerisme alle zonden van de wereld toe te schrijven voor wat betreft klimaatopwarming. Er wordt wat afgevlogen, dat klopt. Maar er groeit ook een beweging van mensen die op zoek gaat naar duurzamere vormen van beleving en ontspanning.

Toerisme is namelijk geen doel op zich, maar een handeling die een antwoord biedt op de noden en behoeften van ontspanning en zelfontplooiing. En ja, toerisme is in sommige gevallen uitgegroeid tot een luxeproduct, maar dat is het lang niet altijd. Iedereen heeft recht op vakantie en vrije tijd, dat staat in artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarom gaan wij op zoek naar een verdieping van wat duurzame vakantie en ontspanning kunnen zijn.

In de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement van EhB zijn we niet blind voor de uitdagingen waar de toeristische sector voor staat. We beschouwen het als onze taak om mee te denken over een meer duurzame en klimaatvriendelijke wereld. 

Kiezen om Toerisme- en Recreatiemanagement te studeren (op EhB) is dus kiezen voor het zoeken naar oplossingen, het leren begrijpen van motieven en drijfveren en voor het ontwikkelen van een andere kijk op toerisme.

Wil je meer te weten komen over onze benadering en visie, kom zeker eens langs op een openlesdag of infodag. Zin in een gesprek hierover, contacteer Chris De Smedt.

 

Deel dit