Studeren met een functiebeperking

Heb je een auditieve, motorische of visuele handicap, een leerstoornis of ADHD, een chronische of medische aandoening of een geestelijk gezondheidsprobleem? Dan kom je in aanmerking voor het speciaal statuut 'Studeren met een functiebeperking'. Het begrip 'functiebeperking' is dus ruim te interpreteren: elke lichamelijke of geestelijke beperking die je parten kan spelen bij je studie. 

Het statuut biedt je een aantal (studie)faciliteiten om in de best mogelijke omstandigheden je studie af te werken. Uiteraard krijg je extra aandacht van je docenten voor je bijzondere situatie, maar ook een aantal praktische maatregelen kunnen deel uit maken van je statuut (aangepaste examenvormen, bepaalde afwezigheden, specifiek leslokaal, hulp van medestudenten ...). 

Elke situatie wordt individueel bekeken. Je departementale studentenbegeleider stippelt samen met jou een leertraject uit op jouw maat. Je verduidelijkt je situatie tijdens een intakegesprek en vervolgens gaan we na wat mogelijk is.

Dit zijn alvast het aanvraagformulier en het heraanvraagformulier van het statuut.

In het begin wilde ik alles zelf doen.

Mei lan
Mei Lan, alumna Radio (RITCS) in het EhB!magazine

We interviewden Erik Chabert en Katinka Weyns, die studenten met een beperking aan de Erasmushogeschool begeleiden. Met een luisterend oor en concrete tips gidsen ze jongeren door de valkuilen van het studentenleven: “Ook wie blind is of een autismespectrumstoornis heeft, verdient een eerlijke kans om te studeren.”

Lees hier het hele artikel.