Studeren met een functiebeperking

Voor wie?

Heb je een auditieve, motorische of visuele handicap, een leerstoornis of ADHD, een chronische of medische aandoening of een geestelijk gezondheidsprobleem? Dan kom je in aanmerking voor het speciaal statuut 'Studeren met een functiebeperking'. Het begrip 'functiebeperking' is dus ruim te interpreteren: elke lichamelijke of geestelijke beperking die je parten kan spelen bij je studie. Bij twijfel of je hiervoor in aanmerking komt, neem je best contact op met je studentenbegeleider.

Wat houdt het statuut in?

Faciliteiten

Het statuut biedt je een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten om in de best mogelijke omstandigheden je studie af te werken. Uiteraard krijg je extra aandacht van je docenten voor je bijzondere situatie, maar ook een aantal praktische maatregelen kunnen deel uit maken van je statuut (aangepaste examenvormen, méér tijd, gebruik van laptop, bepaalde afwezigheden, specifiek leslokaal, hulp van medestudenten,...).

Hulpmiddelen

Compenserende software

De Erasmushogeschool biedt gratis voorleessoftware aan voor studenten die moeilijkheden ervaren met lezen of schrijven (omwille van dyslexie, DCD, visuele beperking,…). Wij hebben momenteel het softwareprogramma SprintPlus ter beschikking in de vorm van een weblicentie. Sprintplus draait op Windows dus als je een MAC-gebruiker bent en nood hebt aan compenserende software, kunnen we je ook Textaid aanbieden. Om het uit te proberen, kan je voor beide programma’s een gratis demoversie aanvragen.

Voor alle info of aanvragen kan je contact opnemen met studentenbegeleider+ Erik Chabert.

Digitale handboeken

Op de website book-a-book.be kunnen studenten met een functiebeperking een digitale versie van handboeken van uitgeverijen aanvragen. De catalogus biedt een overzicht van de reeds beschikbare boeken. Nieuwe boeken kunnen steeds worden aangevraagd. Je moet je wel eerst laten registreren en daarvoor heb je een speciaal statuut nodig. Voor alle info of aanvragen kan je contact opnemen met studentenbegeleider+ Erik Chabert.

Ondersteuningsaanbod

Op de website van het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) vind je een mooi overzicht van het ondersteuningsaanbod en van alle mogelijke hulpmiddelen.

Hoe statuut aanvragen?

Elke situatie wordt individueel bekeken. Je studentenbegeleider stippelt samen met jou een leertraject uit op jouw maat. Je verduidelijkt je situatie tijdens een intakegesprek en vervolgens gaan we na wat mogelijk is. Je kan daarnaast ook beroep doen op één van onze twee studentenbegeleiders+ die op de verschillende campussen komen. Zij bieden je extra ondersteuning en individuele coaching op jouw maat en op jouw vraag. Vul het aanvraag formulier in.