U bent hier

[NEDERLANDS ONDER HET ENGELS]

yesDESIGN - DEVELOP - TRANSFORM. Conference : June 15, 16, 17.   

The centre of expertise ‘Applied Futures Research - Open Time’ (say ‘Open Time’) asks open questions about open futures.

Futurology; Futuristics; Futures studies; La prospective; Foresight; Strategic foresight; Future Oriented Technology Assesment; Discipline of Anticipation; Mega-trends Research; Macro-history; Territorial Planning; ...

Futures theory and research exist in many flavours and are applied in widely varying contexts. In this heterogenous landscape Open Time develops knowledge and insight for applied futures research.

Futures research is an interdisciplinary affair, a practice using diverging methods and techniques for questions related to different domains. Open Time zooms in on the domains of the three study programmes that collaborate in the centre: Tourism and Recreation Management, Idea & Innovation Management and Communication Management. Our work is aimed at making futures more visible and accessible to a network of students, lectors and professionals from the fields of practice of the three study programmes. We seek to connect these local actors with an international network of academic and professional futures thinkers and researchers.

An increasing number of actors in society (public authorities, companies, civic organisations and other groups) is involved in different forms of futures oriented work. National and international think tanks, research centres and institutes, research teams, consultants and individual researchers conduct systematic futures research, applying multiple perspectives and approaches.  Futures specialisation and professionalisation branches out in various directions. Open Time records this evolution and participates in it with its own applied futures research projects and the development of instruments for the implementation of futures research at the department Management, Media and Society of the Erasmus University College.    

Futures thinking is not a luxury but a necessity. Futures offer opportunities for understanding the present better. It can reveal implicit assumptions and challenge established thinking.  Working with images of the futures can contribute to the adaptive capaciy, imagination and creativity essential for navigating contemporary complexity and contradiction. Open Time works in Brussels for futures to support strategy, design and development, policy and action on individual, organisational, local, regional and international scales.

We are all time travellers…


Foto © Bram Goots

Het kenniscentrum Applied Futures Research - Open Time (we zeggen Open Time) staat voor open vragen over open toekomsten en open (vrije) tijd.

Futurologie; Futuristiek; Futures studies; La prospective; Foresight; Strategisch management; Future Oriented Technology Assesment; Discipline of Anticipation; Mega-trends Research; Macro-history; Territoriale Planning; ...

Toekomstonderzoek heeft veel gezichten en wordt in allerhande contexten ingezet. In dit gevarieerde landschap ontwikkelt Open Time kennis en expertise voor toegepast toekomstonderzoek.

Toekomstonderzoek is hoe dan ook een interdisciplinaire onderneming. Deze praktijk hanteert uiteenlopende methoden en technieken in de context van vraagstellingen met betrekking tot specifieke domeinen.

Open Time zoomt in eerste instantie in op vrije tijd en de domeinen van de drie opleidingen die samen het kenniscentrum opstartten:  Toerisme- & Recreatiemanagement, Communicatiemanagement, Idea & Innovation Management.  We maken toekomstonderzoek meer zichtbaar en toegankelijk voor een netwerk van studenten, docenten en professionals uit de werkvelden van de betrokken opleidingen. We verbinden hen met een internationaal netwerk van academische en professionele toekomstonderzoekers.

Overheden, bedrijven, organisaties en andere groepen besteden in toenemende mate aandacht aan toekomstmogelijkheden. Steeds meer zijn deze actoren betrokken in allerlei vormen van toekomstverkenning. Toekomstonderzoek maakt bovendien een toenemende specialisering en professionalisering door. Consultants, nationale en internationale denktanken, onderzoekscentra en instellingen, vakgroepen en individuele onderzoekers, voeren -elk met  hun eigen uitgangspunten en werkwijzen- systematisch toekomstonderzoek uit. Open Time onderzoekt deze evolutie en draagt er een steentje aan bij. Daartoe ontwikkelen we vanuit het Departement Management, Media en Maatschappij van de Erasmushogeschool Brussel praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten voor toekomstonderzoek.

Overheden, organisaties en bedrijven beseffen meer en meer dat toekomstdenken geen luxe is, maar een noodzaak. Toekomstdenken biedt bovendien kansen om het heden beter te begrijpen en vaste denkpatronen te doorbreken. Toekomstdenken sterkt het inzicht, het aanpassingsvermogen, de verbeelding en de creativiteit nodig om te gedijen in complexe hedendaagse contexten. Toekomstdenken ondersteunt strategie, ontwerp en ontwikkeling, beleid en actie met betrekking tot toekomstvraagstukken op lokale, regionale en internationale schaal die ook in Brussel en Vlaanderen op de agenda staan.

We zijn allemaal tijdreizigers.


Foto © Bram Goots