Vragen over studiepunten & het puntensysteem

Op deze pagina lees je alles over studiepunten, leerkrediet en het puntensysteem aan het hoger onderwijs. 

 1. Waar staat een studiepunt voor?
 2. Wat is een verworven studiepunt of credit?
 3. Welk type contracten zijn er?
 4. Welke credits kan ik inbrengen voor een opleiding in de hogeschool?
 5. Wat is een leerkrediet?
 6. Wat zijn bindende voorwaarden?

Waar staat een studiepunt voor?

 • Een studiepunt staat voor het aantal uren studieactiviteit dat verwacht wordt aan een hogeschool of universiteit: in de les zitten, groepswerk, studietijd, examens.
 • Tel ongeveer 25 à 30 uren per punt.
 • Een vak met veel studiepunten vergt dus meer tijd dan een vak met minder punten.
 • Voorbeeld: voor een vak met 6 studiepunten, verwacht de docent van de student dat hij of zij er 150 à 180 uur aan besteedt, inclusief aanwezigheid in de les.

Wat is een verworven studiepunt of credit?

 • Een bacheloropleiding omvat 180 studiepunten (gespreid over 3 modeltrajecten met 60 studiepunten per academiejaar).
 • Een masterjaar bestaat dan weer uit 60 studiepunten.
 • Een graduaat telt 90 à 120 studiepunten, goed voor 1,5 à 2 jaar.

Per geslaagd opleidingsonderdeel verwerf je credits, daarvoor krijg je een creditbewijs. Bij een inschrijving voor het diploma- of modeltraject krijg je na het behalen van alle creditbewijzen het diploma. Meer details lees je in het onderwijsreglement.

Welk type contracten zijn er?

 • Diplomacontract: Elke student die zich inschrijft voor een modeltraject van 60 studiepunten. Hij volgt dan het reguliere programma om na drie jaar een bachelordiploma te behalen.
 • Creditcontract: je bent niet ingeschreven voor een opleiding, maar voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen. Het doel van het creditcontract is het behalen van creditbewijzen. Hiervoor volg je de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen.
 • Examencontract: schrijf de student zich enkel in voor het examen om de credits te behalen. Creditbewijzen blijven bovendien altijd geldig. Slaagt men niet voor het geheel van een opleiding, dan volgt geen diploma op het einde, maar de ontvangen creditbewijzen blijven altijd geldig.

Welke credits kan ik inbrengen voor een opleiding in de hogeschool?

EVK - Eerder verworven kwalificatie
Als je in een opleiding al credits behaalde en hiervoor een studiebewijs kan voorleggen (bijvoorbeeld van een jaar aan de universiteit), dan kan je zoon/dochter voor de nieuwe opleiding vrijstellingen voor een aantal studiepunten aanvragen (als de inhoud, de omvang en het niveau overeenstemt). Dit is het principe van een 'eerder verworven kwalificatie'. De aanvraag doe je in het departement waar je gaat studeren en wordt dan onderzocht.

EVC - Eerder verworven competentie
Misschien heeft de student door werkervaring (bv. een specifieke technische job) of leefomgeving (bv. een tweetalige opvoeding) al specifieke competenties, kennis en vaardigheden verworven. Dit zijn 'informele studietrajecten'. Voor deze competenties kan men vrijstellingen verkrijgen. In de voorbeelden gaat het dan over een vrijstelling voor bv. elektriciteit of Frans. Denkt je zoon/dochter hiervoor in aanmerking te komen? Dan moet hij/zij zich in het jaar dat voorafgaat aan de inschrijving, melden als kandidaat-student bij de Universitaire Associatie Brussel. Een studieloopbaanbegeleider begeleidt vervolgens de portfolio-procedure.

Meer lees je hier.

Wat is het leerkrediet?

Het leerkrediet is onder meer ingevoerd om studenten te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken. Bij de start in het hoger onderwijs heeft iedereen een ‘leerkrediet’ van 140 studiepunten. Bij het inschrijven voor een bepaald vak neemt de student een aantal studiepunten op. Deze worden dan afgetrokken van het leerkrediet. Voorbeeld: de student schrijft zich, voor de eerste keer, in voor een studieprogramma van 60 studiepunten. Het leerkrediet van de student zakt naar 80 studiepunten (140 STP- 60 STP).

Slaagt hij voor het examen, dan krijg hij de studiepunten, verbonden aan het geslaagde opleidingsonderdeel, terug. Het zijn ‘verworven studiepunten’ waarvoor de student dan een creditbewijs ontvangt. De eerste 60 verworven punten tellen daarbij dubbel. Wie er bij herhaling niets van terecht brengt (en dus nooit studiepunten terugkrijgt), kan zo uiteindelijk op nul terechtkomen.

Dit systeem laat studenten toe om, desnoods met vallen en opstaan, hun weg te zoeken in het hoger onderwijs. Het sluit wel de deur voor onderwijstoerisme en de eeuwige studenten. Meer lees je op www.studentenportaal.be. Uiteraard houdt de Erasmushogeschool samen met de student het leerkrediet in de gaten.

Wat zijn bindende voorwaarden?

Als je zoon/dochter minder dan 60% van de studiepunten behaalde binnen zijn diplomacontract, kan de hogeschool bindende voorwaarden opleggen. Als deze voorwaarden het jaar nadien dan niet behaald worden, kan de student geweigerd worden. Hiermee wordt de studievoortgang van de student bewaakt.