Wat is het verschil tussen graduaat, bachelor, master en Levenslang leren?

Wat is nu net het verschil tussen een graduaat-, bachelor-, en masteropleiding? Hieronder een kort overzicht.

Graduaat

Niveau

Niveau 5, tussen secundair onderwijs en een professionele bachelor

Studiepunten

90 of 120 studiepunten 

Duur van je opleiding

1.5 of 2 jaar 

Inhoud opleiding 

Heel praktijkgericht: 1/3 van de opleiding bestaat uit werkplekleren. We stomen je klaar voor een beroep. Je krijgt leerstof in kleine hoeveelheden met focus op inoefenen en leren doen. Een graduaatsopleiding is ideaal voor personen die een diploma hoger onderwijs willen en de theorie meteen willen omzetten in de praktijk. 

Na je opleiding 

Kan je meteen aan de slag op de arbeidsmarkt. Je kan ook verder studeren en starten met een professionele bachelor. Je krijgt hiervoor vaak vrijstellingen.

Ontdek onze graduaten

Professionele bachelor

Niveau

Niveau 6, tussen een graduaatsopleiding en een masteropleiding

Studiepunten

180 studiepunten (Verpleegkunde 240 studiepunten)

Duur van je opleiding

3 jaar (Verpleegkunde 4 jaar) 

Inhoud opleiding 

Perfecte mix van theorie en praktijk. Je krijgt een brede algemene vorming aan het begin van je opleiding om doorheen je studiejaren steeds meer expertise op te bouwen binnen je vakgebied. Je leert veel theorie en je krijgt veel kansen om deze theorie om te zetten in de praktijk: stages, projecten, praktijkvakken, bedrijfsbezoeken, afstudeerproject,... 

Na je opleiding

Met een bachelor op zak vind je normaal snel een job. Je kan ook verder studeren. Zie onderaan deze pagina. 

Toelatingsproeven 

Voor onze professionele bacheloropleidingen aan het Koninklijk Conservatorium Brussel en het RITCS dien je te slagen voor een toelatingsproef.

Ontdek onze PROFESSIONELE BACHELORS

Academische bachelor

Niveau

Niveau 6, tussen een graduaat en een master 

Studiepunten

180 studiepunten 

Duur van je opleiding

3 jaar 

Inhoud opleiding 

Een academische bachelor focust op theorie en wetenschappelijk onderzoek. Je bereidt je voor op een master. 

Na je opleiding

Ben je klaar om te starten met een masteropleiding. Of kan je aan de slag op de arbeidsmarkt. 

Toelatingsproeven 

Wil je starten met een academische kunstenopleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel of het RITCS, dan dien je te slagen voor een toelatingsproef.

Ontdek onze KUNSTOPLEIDINGEN

Academische master

Niveau

Niveau 7, tussen een bachelor en een doctoraat

Studiepunten

60 of 120 studiepunten 

Duur van je opleiding

1 of 2 jaar 

Inhoud opleiding 

Een master bouwt verder op een bacheloropleiding. Deze opleiding focust op theoretische kennis en wetenschappelijk onderzoek. Aan een hogeschool kan je enkel binnen de Schools of Arts voor een master kiezen. 

Na je opleiding

Kan je op zoek gaan naar een job of eventueel nog verder studeren en starten met een postgraduaat of doctoraat.  

Toelatingsproeven 

Wil je starten met een academische kunstenopleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel of het RITCS, dan dien je te slagen voor een toelatingsproef.

Ontdek onze KUNSTOPLEIDINGEN

Levenslang leren

Verder studeren

Banaba

Een banaba is een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding van 60 studiepunten. Je kan een banaba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volg je na je bachelor Hotelmanagement bv. nog een bachelor Toerisme- & Recreatiemanagement via een verkort traject, dan is dat geen banaba, maar een tweede bachelordiploma dat je aan je cv toevoegt.

Postgraduaat

Met een postgraduaat verbreed en verdiep je je professionele skills. Ze tellen minimum 20 studiepunten. Als je de opleiding volledig hebt afgerond, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

Micro-credentials

Binnen de domeinen van onze opleidingen, bieden we verschillende micro-credentials aan. Dat zijn kortlopende modules van enkele vakken. Na zo´n specifiek traject kan je de opgedane kennis direct toepassen binnen het werkveld. Je ontvangt per behaalde opleidingsonderdeel een creditbewijs en een overkoepelend attest voor de micro-credential. 

Bij- en nascholing

Bij- en nascholingen zijn korter van duur dan micro-credentials of postgraduaten. Ze zorgen ervoor dat je de voeling met de praktijk niet verliest en de evoluties in je vakgebied op de voet blijft volgen. Na afloop ontvang je een aanwezigheidsattest.