Eerder verworven competenties en kwalificaties

Wat is een vrijstelling? 

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om voor een opleidingsonderdeel een examen af te leggen. Indien een vrijstelling wordt toegekend, hoef je voor dat opleidingsonderdeel dus niet meer naar de les te gaan, opdrachten te maken of een examen af te leggen.

Je kan een vrijstelling aanvragen op basis van:

Eerder Verworven Competenties (EVC)

Via het erkennen van Eerder Verworven Competenties (EVC) biedt de Erasmushogeschool Brussel toekomstige studenten de kans om kennis en ervaringen die in een buitenschoolse context buiten de school werden opgedaan, te erkennen in de vorm van vrijstellingen en studieomvangvermindering. Beschik je over relevante (werk)ervaring en denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Dan moet je je in het jaar dat voorafgaat aan de inschrijving, melden als kandidaat-student bij de Universitaire Associatie Brussel. Je kan op twee verschillende moment de procedure starten.

De trajectbegeleider van je opleiding gidst jou vervolgens door de portfolio-procedure.

Worden jouw competenties door de UAB erkend, dan kan je op basis van het behaalde bekwaamheidsbewijs een aanvraag indienen tot studieomvangvermindering (zie EVK). Dit doe je op het ogenblik van inschrijving in de opleiding van je keuze. De trajectbegeleider vertelt je hoe je te werk gaat en helpt je bij het uitstippelen van een traject op maat.

Let op: deze procedure is niet gratis en vergt een grote inspanning! Meer informatie vind je via de website van de Universitaire Associatie Brussel Praktische informatie, documenten en formulieren op de website van de Universitaire Associatie Brussel.

Eerder Verworven Kwalificaties (EVK)

EVK staat voor de Erkenning van een Eerder Verworven Kwalificatie. Een EVK is een studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen: je vraagt dus een vrijstelling aan op basis van eerdere opleidingsonderdelen of een opleiding waarvoor je geslaagd bent. Deze procedure is gratis en gebeurt op basis van studiebewijzen die aantonen dat je een opleidingsonderdeel of opleiding succesvol afrondde.

Als studiebewijs komt in aanmerking:

  • een creditbewijs uit een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)
  • een creditbewijs uit een andere opleiding binnen onze hogeschool
  • een studiebewijs behaald in het regulier onderwijs
  • een studiebewijs behaald buiten het regulier onderwijs
  • een studiebewijs uit het buitenland
  • een behaald 'bewijs van bekwaamheid' (zie EVC), uitgereikt door de Universitaire Associatie Brussel

 

Dergelijk studiebewijs kan door onze opleiding via een onderzoek op stukken (EVK-procedure) worden erkend en kan vervolgens de basis vormen voor de aanvraag van vrijstelling voor één of meer opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wilt volgen.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling omwille van EVK, moet je aantonen dat:

  • het studiebewijs door jou behaald is (authenticiteit);
  • de behaalde kwalificatie waarnaar je studiebewijs verwijst overeenkomt met de competenties die verworven worden in de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling aanvraagt (relevantie);
  • voldoende recent is (actualiteitswaarde).

Alle informatie rond de aanvraagprocedure voor een EVK vind je hier.