Diversiteit in de openbare bibliotheek

Studenten op de campus

Ook benieuwd hoe divers bibliotheekpersoneel en -werking is in Vlaanderen en Brussel?

Bibliotheekpersoneel die hun gemeenschap weerspiegelen, zijn een belangrijk element in het voorzien van doeltreffende dienstverlening aan deze gemeenschap. Om met dit thema aan de slag te gaan voert Informatiemaatwerk van de Erasmushogeschool Brussel een onderzoek uit over diversiteit van het personeelbestand, werking en beleid van openbare bibliotheken bij medewerkers van openbare bibliotheken. Tijdens de bevraging krijg je persoonlijke vragen. We zullen met de grootste zorg je gegevens verwerken. Waarom en hoe we te werk gaan lees je op deze pagina. Deelnemen kan je met onderstaande link tot 18 juni:

Waarom dit onderzoek?

IFLA stelt in haar ‘Multicultural Library Manifesto’ voorop dat bibliotheken personeel aanwerven die de diversiteit binnen haar gemeenschap reflecteren. Met dit onderzoek voert de Erasmushogeschool Brussel een meting uit naar diversiteit – in de zeer bede zin van het woord – binnen openbare bibliotheken en de mate waarin de bibliotheekwerking en -beleid diversiteit faciliteren en omarmen.

Tijdens Informatie aan Zee stellen we de resultaten van het onderzoek voor en gaan we graag met jullie in gesprek over mogelijke acties.

Hoe gaan we te werk?

In de vragenlijst bevragen we eerst een stuk informatie om je profiel en het profiel van de medewerkers in je bibliotheek te schetsen. De informatie die we hier bevragen, bewaren we zo dat deze niet herleidbaar is naar een specifieke bibliotheek of persoon. In het tweede deel van de vragenlijst bevragen we de omgang van je bibliotheek met diversiteit. De combinatie van beide stukken stelt ons in staat om de impact van de stem van minderheden binnen de organisatie te toetsen aan het gevoerde beleid.

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Informatiemaatwerk, het expertisecentrum van de Erasmushogeschool Brussel gericht op de informatiesector. Emma Reynders en Kevin Linsingh voeren het onderzoek uit.

Wat doen we met je gegevens?

We verwerken je gegevens enkel in functie van het onderzoek naar diversiteit in de informatiesector. Je gegevens worden na het onderzoek niet bewaard. Het is in geen geval mogelijk om de gegevens van een individuele respondent na het onderzoek met antwoorden te verbinden. Enkel de verwerkte gegevens worden bewaard in de vorm van een rapport.