Sportcultuur

Sportief en cultuursensitief met de SportCultScan

Sportcultuur: sportief en cultuursensitief met de SportCultScan

Het onderzoeksproject sportcultscan wil dialoog met betrekking tot gevoelige thema’s in de sport faciliteren. Vanuit een inventaris omtrent de aard en frequentie van gevoelige thema’s binnen de Brusselse actieve vrijetijdssector, worden tools en instrumenten ontwikkeld die dialoogbevorderend of drempelverlagend werken.

Het gaat voornamelijk om gevoelige thema’s waarover of sportparticipant of sportbegeleider aangeven dat ze het moeilijk vinden hierover in dialoog te gaan. Met dit project krijgt een eerder blanco domein van het ethisch verantwoord sporten een meer concrete invulling, op zowel participatieniveau als kaderniveau.  

Voor meer info over het project kan je terecht bij Veerle Van Raemdonck

Veerle Van Raemdonck op ResearchGate

Ontdek het profiel en de onderzoeken van Veerle Van Raemdonck op ResearchGate.