Pers en publicaties

Het Kenniscentrum tuin+ rapporteert over zijn praktijkgericht onderzoek in de vakpers, in wetenschappelijke tijdschriften en in de publieke media.

2021

 • Verschueren, P. (2021). "Het mag nu allemaal wat spontaner en meer relaxed". Greenpro. (3), 38-39.
 • Van Melckebeke, M. (2021, 22 mei). Een klimaatbestendig terras. De Standaard. (interview met Paul Verschueren)
 • Renson, I. (2021, 3 april). Onze tuinen, de gedroomde klimaathefboom. De Standaard. (interview met o.a. Paul Verschueren)
 • Paret, S. (2021, maart). "Ecologie en design gaan perfect samen". Garden Style News. (interview met Paul Verschueren en Geert Meysmans)
 • Verstuyft, P. (2021, 17 maart). Geef uw tuin een vleugje meer natuur. Kerk en Leven. (interview met Paul Verschueren)

2020

 • Het Laatste Nieuws. (2020, 16 november). Weg met het gemillimeterd gazon. (interview met Paul Verschueren)
 • Lelong, L. (2020, 14 november). Ten strijde tegen strakke gazons en kiezelperken. De Morgen. (interview met Paul Verschueren)
 • Snick, C. (2020, 24 april). U wordt gezocht voor het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen. Het Nieuwsblad.
 • Scivil. (2020). Wetenschap in je achtertuin. https://www.scivil.be/succesverhaal/wetenschap-je-achtertuin
 • Torfs, M. (2020, 24 april). Bereken je tuinscore met Mijn tuinlab: "Er ligt een enorm potentieel in onze achtertuinen". vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/24/mijn-tuinlab/
 • Verschueren, P. (2020). Klimaatgericht ontwerpen: hoe doe je dat? Jaarboek BFG-FBEP, 2-4.
 • Verschueren, P. (2020). Nieuwe tijden, andere tuinen. CG Concept, (1), 44-46.
 • Verschueren P. &.Verachtert, A. (2020). Grote bomen zijn goud waard. Tijdschrift Publieke Ruimte, (34), 39-41.

2019

 • Cornelissen, C. & Dewaelheyns, V. (2019). Mijn Tuinlab: koolstofopslag in de gazonbodem. Garden Style News, (86), 12-13.
 • De Smet, A. & Meysmans, G. (2019). Green commons, schooltuinen en tarzanboskes: ontwerpend onderzoek rond uitdagingen in het tuinenlandschap. Ruimte, (42),36-41.
 • De Smet, A., Leinfelde, H., Dewaelheyns, V., Meysmans, G. (2019). De tuin, een groengrijze zone. Ruimte, (42), 10-11.
 • De Smet, A., Reynaerts, S. & Berx, C. (2019). De bodem onderzocht: onderzoek naar de bodemverontreinigingstoestand in de Vlaamse volks- en samentuinen. Groencontact, (45).
 • De Tijd. (2019, 7 november). Het groene gras aan de overkant.
 • Dewaelheyns V. (2019). Tuingovernance: een nieuwe blik op de privétuin als commons. Ruimte, (42), 42-45.
 • Dewaelheyns, V. & Van Rompuy, R. (2019). Het Vlaamse tuincomplex in beeld. Ruimte, (42), 16-19.
 • Dewaelheyns, V. (2019). Tijd voor wederopbloei! De tuin, van favoriet tot underdog in planning en beleid. Ruimte, (42), 12-15.
 • Geerts, P. (2019). Bomen in de bebouwde omgeving: de maatschappelijke meerwaarde van bomen. Groencontact, (4).
 • Meysmans, G. (2019). Op zoek naar gemeengoed bij enkele private en semipublieke tuinprojecten. Ruimte, (42), 46-49.
 • Schaubroeck, K. (2019, 9 augustus). Het vlinderperspectief: hoe maken we tuinen en terrassen groener? De Standaard.
 • Van Daele J. (2019). Mijn Tuinlab: diervriendelijke én esthetische tuinen. Garden Style News, (85), 10-11.
 • Van Daele J. (2019). Een natuurlijke tuin kan ook strak zijn! Garden Style News, (84).
 • Verschueren, P. (2019). Sociale en culturele waarden van de ‘tuin bij het huis’. Ruimte, (42), 32-35.

2018

 • De Smet, A. & Meysmans, G. (2018). Blij met mijn tuin, Van vogeltuin tot tuinenlandschap. Mens & Vogel, 56(1), 42-54.
 • De Smet, A., Meysmans, G. & Goossens, S. (2018). Illustrating how research-by-design can inspire a transition when dreams are in conflict with reality. In S. Delarue & R. Dufour (Eds.), Landscapes of Conflict, ECLAS Conference 2018, Ghent, Belgium, Conference Proceedings. University College Ghent.
 • Thijskens, G. & Meysmans, G. (2018). Een daktuin in de stad. Seizoenen, 32-35.
 • Vanbutsele S., De Smet, A., Dewaelheyns, V., Tritsmans, B. (2018). Exploring semi-natural space in the Val de Béguines. In V. Dewaelheyns, H. Leinfelder & H. Gullinck (Eds.), Challenging the boxes. Interfaces in landscape and land use (pp. 132-145). Antwerpen: Gompel & Svacina.

2017

 • De Smet, A. & Van Reusel, H. (2017). How one tree can change the future of a neighbourhood, The ‘Boerenhof’-site as an example of tactical urbanism. In V. Dewaelheyns, K. Saltzman & A. Jakobsson (Eds.), Strategic Gardens and Gardening, Special Issue to Landscape and Urban Planning.
 • Goossens, S. (2017). Vele kleintjes maken één groot tuincomplex. Bijlage bij Het Nieuwsblad, februari.
 • Meysmans G. (2017). Meer groen doet wonderen. EhB! magazine (18), lente.
 • Van Damme, S., Foré, P., Huigens, E., Van den Abeele, J.F., Meysmans, G., De Smet A. & Verhoestraete, D. (Eds.), (2017). Duurzaam ontwerpen van groene ruimten. Antwerpen: Garant. 

2016

 • De Smet A. (2016). ‘Institutionele tuinen’, een schat aan potentieel te delen ruimte, Hoe de private logica eigen aan deze plekken te sturen in de richting van meer collectieve doelstellingen? In R. van der Lecq, E. Vanempten E. (Eds.), Verruimen. Bijdragen aan de Plandag 2016.
 • De Smet A., Meysmans G. & Verhoestraete D. (2016). Mijn tuin, uw groen, Welke rol kan (semi-)privaat groen in stedelijke groenplannen spelen? Ruimte, (32).
 • De Smet A., Meysmans G. & Verhoestraete D. (2016). Welkom in mijn tuin, Betrekken van (semi-)privaat groen in stedelijke groenvisies en -plannen. Groencontact, (43).
 • Dewaelheyns V. & De Smet A. (2016). Inzetten op de meerwaarde van voortuinen, Verborgen goud in de tuin. Tijdschrift Publieke Ruimte, (20).
 • Dewaelheyns V. (2016). Onze tuin, een wapen tegen de klimaatverandering, Jouw tuin helpt het klimaat. Magazine Vlaams-Brabant, winter.
 • Foré P., Delarue S. & Meysmans G. (2016). Mechels groen, De rol van beplanting en groenbeheer in een stedelijke context. Ruimte, (29).
 • Tuinhier vzw (2016). Wat is het Ecologisch Tuinkeurmerk? Tuinhier magazine, juni.
 • Van Daele J. (2016). Opvallend op Green Expo: Kenniscentrum Tuin+ plaatst private tuin in perspectief.

2015

 • De Smet A., Dewaelheyns V., Meysmans G. & Goossens S. (2015). Welkom in mijn tuin! Strategische rol van (semi-)private tuin- en stadslandschappen. Groencontact, (41).
 • Vilt (2015). Vlaming strooit te kwistig meststoffen in zijn tuintje. www.vilt.be/vlaming-strooit-te-kwistig-meststoffen-in-zijn-tuintje