Pers en publicaties

Het Kenniscentrum tuin+ rapporteert over zijn praktijkgericht onderzoek in de vakpers, in wetenschappelijke tijdschriften en in de publieke media.

Wetenschappelijke publicaties

Werkveldgerichte publicaties en pers

2020

 • Snick, C. (2020, 24 april). U wordt gezocht voor het grootste tuinonderzoek in Vlaanderen. Het Nieuwsblad.
 • Scivil. (2020). Wetenschap in je achtertuin. https://www.scivil.be/succesverhaal/wetenschap-je-achtertuin
 • Torfs, M. (2020, 24 april). Bereken je tuinscore met Mijn tuinlab: "Er ligt een enorm potentieel in onze achtertuinen". vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/24/mijn-tuinlab/
 • Verschueren, P. (2020). Nieuwe tijden, andere tuinen. CG Concept. (1), 44-46.
 • Verschueren P. &.Verachtert, A. (2020). Grote bomen zijn goud waard. Tijdschrift Publieke Ruimte, (34), 39-41.

2019

 • Cornelissen, C. & Dewaelheyns, V. (2019). Mijn Tuinlab: koolstofopslag in de gazonbodem. Garden Style News, (86), 12-13.
 • De Smet, A. & Meysmans, G. (2019). Green commons, schooltuinen en tarzanboskes: ontwerpend onderzoek rond uitdagingen in het tuinenlandschap. Ruimte, (42),36-41.
 • De Smet, A., Leinfelde, H., Dewaelheyns, V., Meysmans, G. (2019). De tuin, een groengrijze zone. Ruimte, (42), 10-11.
 • De Smet, A., Reynaerts, S. & Berx, C. (2019). De bodem onderzocht: onderzoek naar de bodemverontreinigingstoestand in de Vlaamse volks- en samentuinen. Groencontact, (45).
 • De Tijd. (2019, 7 november). Het groene gras aan de overkant.
 • Dewaelheyns V. (2019). Tuingovernance: een nieuwe blik op de privétuin als commons. Ruimte, (42), 42-45.
 • Dewaelheyns, V. & Van Rompuy, R. (2019). Het Vlaamse tuincomplex in beeld. Ruimte, (42), 16-19.
 • Dewaelheyns, V. (2019). Tijd voor wederopbloei! De tuin, van favoriet tot underdog in planning en beleid. Ruimte, (42), 12-15.
 • Geerts, P. (2019). Bomen in de bebouwde omgeving: de maatschappelijke meerwaarde van bomen. Groencontact, (4).
 • Meysmans, G. (2019). Op zoek naar gemeengoed bij enkele private en semipublieke tuinprojecten. Ruimte, (42), 46-49.
 • Schaubroeck, K. (2019, 9 augustus). Het vlinderperspectief: hoe maken we tuinen en terrassen groener? De Standaard.
 • Van Daele J. (2019). Mijn Tuinlab: diervriendelijke én esthetische tuinen. Garden Style News, (85), 10-11.
 • Van Daele J. (2019). Een natuurlijke tuin kan ook strak zijn! Garden Style News, (84).
 • Verschueren, P. (2019). Sociale en culturele waarden van de ‘tuin bij het huis’. Ruimte, (42), 32-35.

2018

 • De Smet, A. & Meysmans, G. (2018). Blij met mijn tuin, Van vogeltuin tot tuinenlandschap. Mens & Vogel, 56(1), 42-54.
 • Thijskens, G. & Meysmans, G. (2018). Een daktuin in de stad. Seizoenen, 32-35.
 • Vanbutsele S., De Smet, A., Dewaelheyns, V., Tritsmans, B. (2018). Exploring semi-natural space in the Val de Béguines. In V. Dewaelheyns, H. Leinfelder & H. Gullinck (Eds.), Challenging the boxes. Interfaces in landscape and land use (pp. 132-145). Antwerpen: Gompel & Svacina.

2017

 • Goossens, S. (2017). Vele kleintjes maken één groot tuincomplex. Bijlage bij Het Nieuwsblad, februari.
 • Meysmans G. (2017). Meer groen doet wonderen. EhB! magazine (18), lente.
 • Van Damme, S., Foré, P., Huigens, E., Van den Abeele, J.F., Meysmans, G., De Smet A. & Verhoestraete, D. (Eds.), (2017). Duurzaam ontwerpen van groene ruimten. Antwerpen: Garant. 

2016

 • De Smet A., Meysmans G. & Verhoestraete D. (2016). Mijn tuin, uw groen, Welke rol kan (semi-)privaat groen in stedelijke groenplannen spelen? Ruimte, (32).
 • De Smet A., Meysmans G. & Verhoestraete D. (2016). Welkom in mijn tuin, Betrekken van (semi-)privaat groen in stedelijke groenvisies en -plannen. Groencontact, (43).
 • Dewaelheyns V. & De Smet A. (2016). Inzetten op de meerwaarde van voortuinen, Verborgen goud in de tuin. Tijdschrift Publieke Ruimte, (20).
 • Dewaelheyns V. (2016). Onze tuin, een wapen tegen de klimaatverandering, Jouw tuin helpt het klimaat. Magazine Vlaams-Brabant, winter.
 • Foré P., Delarue S. & Meysmans G. (2016). Mechels groen, De rol van beplanting en groenbeheer in een stedelijke context. Ruimte, (29).
 • Tuinhier vzw (2016). Wat is het Ecologisch Tuinkeurmerk? Tuinhier magazine, juni.
 • Van Daele J. (2016). Opvallend op Green Expo: Kenniscentrum Tuin+ plaatst private tuin in perspectief.

2015

 • De Smet A., Dewaelheyns V., Meysmans G. & Goossens S. (2015). Welkom in mijn tuin! Strategische rol van (semi-)private tuin- en stadslandschappen. Groencontact, (41).
 • Vilt (2015). Vlaming strooit te kwistig meststoffen in zijn tuintje. www.vilt.be/vlaming-strooit-te-kwistig-meststoffen-in-zijn-tuintje

 

Presentaties

17.09.2019 - Workshop 'The power of imagined landscapes' (Aurelie De Smet & Steven Goossens, EhB + Brunno Notteboom, KU Leunven) op ECLAS Conferentie 2019 (As, Noorwegen) - meer info.

20.03.2019 - Lezing door KC tuin+ (Aurelie De Smet) op de Klimaatlesmarathon georganiseerd door de VUB (Brussel) - meer info.

08.11.2018 - Avondsymposium georganiseerd door de Milieuraad van Roeselare, de West-Vlaamse Milieufederatie vzw en Kenniscentrum tuin+ (met de steun van WVI en de Commensalist) over hoe ‘Tuinen inzetten binnen groen- en klimaatactieplan’ (Roesselare) - meer info.

23.10.2018 & 06.11.2018 - Lezing door KC tuin+ (Piet Minten) op Themadag en workshop 'Mogelijkheden voor weginfrastructuur binnen wijzigende maatschappelijke context' georganiseerd door Infopunt Publieke Ruimte (Gent & Leuven) - meer info.

04.09.2018 - Lezing ‘Meerschalig, meerlagig en meervoudig; handvaten voor het ontwerpen van duurzame groene ruimte voor klimaatneutrale steden en wijken van morgen door KC tuin+ (Aurelie De Smet) & Ontwerpbureau Fris in het Landschap (Els Huygens) op seminarie "Green Cities for a Sustainable Europe" (ihkv de vakbeurs GREEN in Flanders Expo Gent) - meer info.

17.04.2018 - Presentatie KC tuin+ & stand KC tuin+ op EhB Avenue - De kracht van praktijkgericht onderzoek (Brussel) - meer info.

12 & 13.03.2018 - Stand EhB Lta/tuin+ op Congres Publieke Ruimte 2018 (Gent).

12.03.2018 - Medewerking aan inhoudelijke programmatie B2B-dag & opzet en begeleiding wedstrijd voor ontwerpers in het kader van de beurs INSIDE/OUT 2018 (Gent) - meer info.

30.03.2017 - Lezing ‘Collectieve groene ruimte: private grond, publiek belang’ i.s.m. LNE op Congres Publieke Ruimte 2017 (Mechelen)

26.09.2016 - Lezing ‘De tuin als plus? Een verkenning van jouw rol als groenprofessional’ op Green Expo 2016 / Dag van de tuin- en landschapsarchitect en tuinaannemer (Gent)

21.04.2016 - Presentatie resultaten ‘Welkom in mijn tuin’-onderzoek op Groensafari Draaiboek Groenplan i.o. ANB (Sint-Niklaas)

23.09.2015 - Lezing & workshop op studiedag ‘Beheerplannen’ i.s.m. Jan Bleys (studiebureau Arshorti) i.o. VLM (Brussel)

22.05.2015 - Presentatie KC tuin+ op UAB Wetenschapscaravaan (Plantentuin Meise)