Overzicht van de programma's voor de openlesdag

docent IT met klasgroep

Op 6 maart (hele dag) en 24 april (namiddag) organiseren we een openlesdag. Op die woensdag kun je kennismaken met onze opleidingen en je vragen stellen aan studenten en docenten. Elke opleiding pakt dit op haar eigen wijze aan.

Hieronder vind je de programma's per opleiding voor de openlesdag van 6 maart 2019:

Pedagogie van het jonge kind

 • 10u tot 12u: Coaching
 • 13u tot 15u: Opvoedingsvraagstukken in grootstedelijke context

@campus Jette

Kleuteronderwijs

 • 9u tot 12u: Initiatiestage: didactisch labo
 • 13u30 tot 16u30: Initiatiestage: didactisch labo

@campus Jette

Lager Onderwijs

 • 9u tot 12u: Nederlands basis en in actie
 • 13u tot 16u: Mens & Maatschappij en Wetenschappen & Techniek

@campus Jette

Secundair Onderwijs

optie Algemene Vakken

 • 10u tot 12u: Inleiding tot de opleiding
 • 14u tot 18u: Wiskunde: getallenleer en transformaties van het vak
 • OF 14u tot 18u: Geschiedenis: inleiding tot de historische methode

optie Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie

 • 9u tot 11u: Taal
 • 11u tot 12u: Methodiek bewegingsvormen: verdedigingssport

optie Bio-esthetiek & Haarzorg

 • 13u tot 17u: Oefeningen didactische praktijk

@campus Jette

Biomedische Laboratoriumtechnologie

 • 9u tot 11u:  Analytische chemie
 • 11u tot 13u: Cel- en bloedleer
 • 13u tot 13u30: Lunch
 • 13u30 tot 14u15: Woordje uitleg over de opleiding door opleidingshoofd Els Plas
 • 14u15 tot 15u: Rondleiding met kijk achter de schermen bij het labo: 'lab klinische en moleculaire diagnostiek'

@campus Jette

Verpleegkunde 

 • Start om 9u30 - einde om 12u30

Check-up door een verpleegkundige in spe: we gaan meteen actief aan de slag met bloeddrukmeting, polsopname, zuurstofsaturatiemeting, glycemiecontrole,...

@campus Jette

Voedings- & Dieetkunde

 • 9u tot 11u: Warenkennis, productkennis en wetgeving 2
 • 11u tot 12u: Coaching en consultatietechnieken
 • 12u tot 13u: Woordje uitleg over de opleiding door opleidingshoofd Marie-Louise Decoster

@campus Jette

Vroedkunde

 • 14u tot 16u30: Thema: 'Kennismaken met de natuurlijke bevalling'

@campus Jette

Landschaps- & Tuinarchitectuur

 • 14u tot 16u30

We starten om 14 uur met een kennismaking met de opleiding. Daarna geven we je een ontwerpoefening, tijdens deze workshop ontdek je wat ontwerpen is!

@campus Jette

Communicatiemgnt

14u -14u15: Opleidingshoofd Guy Segers aan het woord 
14u15 - 15u: Workshop communicatiecase
15u - 15u40: Bijwonen jurering en feedback projectwerk 
15u40 - 15u50: Skype met stagiairs 2de jaar
16u -17u: Afsluitend drankje en vragen stellen 

@campus Bloemenhof

Hotelmanagement

14u -14u30: Opleidingshoofd Sarah De Ridder aan het woord
14u30 - 15u: Introductie Opera 
15u - 15u30: Introductie Recht door lector Luc Sollie
15u30 - 16u: Introductie Drankenkennis & afsluitend drankje door studenten

@campus Bloemenhof

Idea & Innovation Management

14u -14u45: Opleidingshoofd Katy Vancoillie aan het woord 
14u45 - 15u45: Marketing & Brands
15u45 - 15u30: Studenten delen ervaringen 
16u: Tijd voor vragen en rondleiding 

@campus Bloemenhof

Journalistiek

14u-14u30: Opleidingshoofd Patrick Pelgrims aan het woord
14u30-15u: Module 1; Vijf essentiële kwaliteiten van topjournalisten
15u-15u30: Module 2: Een kijk op digital storytelling
16u-16u30: Module 3: Smartphonejournalistiek & Internationalisering
16u30-17u: Rondleiding & studio’s

@campus Bloemenhof

Office Management

14u-14u05: Opleidingshoofd Bea De Pauw aan het woord
14u05 - 14u30: Inleiding Social Media 
14u30 - 15u: Pangelgesprek met studenten en lector 
15u - 15u15: Pauze met een drankje en babbel
15u15 - 15u45: Geïntegreerde professionele communicatie 
15u45 - 16u: Het Nieuwe Werken - een computerspel
16u: Rondleiding op de campus door studenten 

@campus Bloemenhof

Sociaal Werk

14u-14u30: Opleidingshoofd Luc Celis aan het woord 
14u30-15u: Beroepspraktijk in de opleiding
15u-15u15: Pauze
15u15-15u45: Proefles Exploratie sociaal werk 
15u45-16u: Rondleiding gebouw

@campus Bloemenhof

Toerisme- & Recreatiemanagement

14u: Opleidingshoofd Chris De Smedt aan het woord
15u: Kunst en architectuur, hoe bekijken we dat?
16u: Verkennen van onze campus

@campus Bloemenhof

Toegepaste Informatica

Programma - Woensdag 24 april 2019: meer info volgt nog

 

@campus Kaai

Multimedia & Communicatietechnologie

Programma - Woensdag 24 april 2019: meer info volgt nog

 

@campus Kaai

 

Digital Design & Development

Programma - Woensdag 24 april 2019:

Geef een boost aan je creativiteit. Ontdek onderwijs 2.0 tijdens een workshop Design Thinking. Onder begeleiding van een aantal coaches werk je in groep een klein project uit, van concept tot presentatie. Heb je een laptop ter beschikking, dan mag je deze meebrengen. De nieuwe opleiding Digital Design & Development start in september.

@campus Kaai

Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen we je om je in te schrijven:

Ik schrijf me in voor de openlesdag van 24 april (vanaf 14u)

campus Bloemenhof (Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel)
campus Jette - Gezondheidszorg (Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel)
campus Jette - Landschapsarchitectuur (Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel)
campus Jette - Onderwijs & Pedagogie (Laarbeeklaan 121, 1090 Brussel)
campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel)