Openlesdag 24 april

campus Bloemenhof

Waan je voor even een échte student. Volg op woensdagnamiddag 24 april enkele lessen samen met onze huidige studenten. Ontdek het campusleven en proef van de leerstof, de manier van lesgeven, de docenten enz. 

Check hieronder het programma van onze openlesdag en schrijf je in. 

Pedagogie van het jonge kind

 • 13u tot 17u: Vormingsmethodieken

@campus Jette

Kleuteronderwijs

 • 13u tot 15u: ontwikkelen, leren en opvoeden

@campus Jette

Lager Onderwijs

 • 14u tot 16u: Actief leren

@campus Jette

Secundair Onderwijs

optie Algemene Vakken

 • 13u tot 16u: Wiskunde OF
 • 14u tot 18u: Geschiedenis OF
 • 14u tot 16u: Infosessie opleiding

optie Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie

 • wordt binnenkort bekend gemaakt

optie Bio-esthetiek & Haarzorg

 • 13u tot 15u: Vakdidactiek

@campus Jette

Biomedische Laboratoriumtechnologie

 • 14u tot 15u: Klinische Biologie 1
 • 15u tot 16u: Werkcollege Analytische Chemie
 • 16u tot 16u30: Woordje uitleg door opleidingshoofd Els Plas

@campus Jette

Verpleegkunde 

 • 14u tot 16u: De verpleegkundige check-up. Actief aan de slag met bloeddrukmeting, glycemiecontrole, BMI, saturatiemeting, ...

@campus Jette

Voedings- & Dieetkunde

 • 14u tot 15u: toegepaste dieetleer
 • 15u tot 16u: Epidemiologie
 • 16u tot 17u: Woordje uitleg door opleidingshoofd Marie-Louise Decoster

@campus Jette

Vroedkunde

 • 14u tot 16u30: Thema 'Kennismaken met de natuurlijke bevalling'

@campus Jette

Landschaps- & Tuinarchitectuur

 • 14u tot 16u30

We starten om 14 uur met een kennismaking met de opleiding. Daarna geven we je meteen een ontwerpoefening. Zo ontdek jij tijdens deze workshop wat ontwerpen is!

@campus Jette

Communicatie management

14u tot 14u15: Opleidingshoofd Guy Segers aan het woord 
14u15 tot 15u: Workshop communicatiecase
15u tot 15u40: Bijwonen jurering en feedback projectwerk 
15u40 tot 15u50: Skype met stagiairs 2de jaar
16u tot 17u: Afsluitend drankje en vragen stellen 

@campus Bloemenhof

Hotelmanagement

14u tot 14u30: Introductie Groepswerken (Opleidingshoofd Sarah De Ridder)
14u30 tot 15u: Introductie Opera (Veerle Swennen)
15u tot 15u30: Introductie Professionele communicatie (Zara Van Damme)
15u30 tot 16u: Introductie Drankenkennis & afsluitend drankje (Francis Van Buggenhout)

@campus Bloemenhof

Idea & Innovation Management

14u tot 14u45: Opleidingshoofd Katy Vancoillie aan het woord 
14u45 tot 15u45: Marketing & Brands
15u45 tot 15u30: Studenten delen ervaringen 
16u: Tijd voor vragen en rondleiding 

@campus Bloemenhof

Journalistiek

14u tot 14u30: Opleidingshoofd Patrick Pelgrims aan het woord
14u30 tot 15u: Module 1: De journalist als talige topsporter
15u tot 15u30: Module 2: Gemediatiseerde actualiteit
16u tot 16u30: Module 3: Iedereen smartphonejournalist
16u30 tot 17u: Bezoek redactie en studio's

@campus Bloemenhof

Office Management

14u tot 14u05: Opleidingshoofd Bea De Pauw aan het woord
14u05 tot 14u30: Inleiding Social Media 
14u30 tot 15u: Pangelgesprek met studenten en lector 
15u tot 15u15: Pauze met een drankje en babbel
15u15 tot 15u45: Geïntegreerde professionele communicatie 
15u45 tot 16u: Het Nieuwe Werken - een computerspel
16u: Rondleiding op de campus door studenten 

@campus Bloemenhof

Sociaal Werk

14u tot 14u30: Opleidingshoofd Luc Celis aan het woord 
14u30 tot 15u: Beroepspraktijk in de opleiding
15u tot 15u15: Pauze
15u15 tot 15u45: Proefles Exploratie sociaal werk 
15u45 tot 16u: Rondleiding gebouw

@campus Bloemenhof

Toerisme- & Recreatiemanagement

14u: Opleidingshoofd Chris De Smedt aan het woord
15u: Kunst en architectuur, hoe bekijken we dat?
16u: Verkennen van onze campus

@campus Bloemenhof

Toegepaste Informatica

Programma - Woensdag 24 april 2019:
13u00 tot 13u30: Onthaal & infomap
13u30 tot 14u00: Introductie opleidingen en studentenbegeleiding
14u00 tot 14u30: Programming Advanced
14u30 tot 15u00: 3D Design
15u00 tot 15u30: Rondleiding campus

15u30 tot 16u00: Programming Project 1
16u00 tot 16u30: Real-time 3D
16u30 tot 17u00: Tijd voor vragen en afronding
 

@campus Kaai

Multimedia & Communicatietechnologie

Programma - Woensdag 24 april 2019:

13u00 tot 13u30: Onthaal & infomap
13u30 tot 14u00: Introductie opleidingen en studentenbegeleiding
14u00 tot 14u30: Programming Advanced
14u30 tot 15u00: 3D Design
15u00 tot 15u30: Rondleiding campus

15u30 tot 16u00: Programming Project 1
16u00 tot 16u30: Real-time 3D
16u30 tot 17u00: Tijd voor vragen en afronding
 

@campus Kaai

Digital Design & Development

Geef een boost aan je creativiteit. Ontdek onderwijs 2.0 tijdens een workshop Design Thinking. Onder begeleiding van een aantal coaches werk je in groep een klein project uit, van concept tot presentatie. De nieuwe opleiding Digital Design & Development start in september.

Programma - Woensdag 24 april 2019:
13u00 tot 13u30: 
Onthaal & infomap
13u30 tot 14u00: Introductie opleidingen en studentenbegeleiding
14u00 tot 16u00: Workshop Design Thinking
16u00 tot 16u30: Real-time 3D
16u30 tot 17u00: Tijd voor vragen en afronding

Heb je een laptop ter beschikking, dan mag je deze meebrengen.

@campus Kaai

Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen we je om je in te schrijven: