Ons bestuur

Bestuur

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) wordt bestuurd door de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de algemeen directeur, de departementsraden en de directeurs, met inspraak van de Studentenraad. Hieronder vind je een overzicht van de beleidsorganen en diensten van de Erasmushogeschool Brussel.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de EhB telt 25 leden, onder wie afgevaardigden van het personeel,  studentenvertegenwoordigers en verder vertegenwoordigers uit het GO!, de VUB, de VGC,  en uit het sociale, economische en culturele milieu. 2/3 van de leden bestaat uit personen van hetzelfde geslacht.

 • Dennis Cluydts (Algemeen directeur)
 • Raymonda Verdyck (Voorzitter)
 • Ann Meeus (Secretaris)
 • Karla Van Lint (regeringscommissaris)

Tijdens de zitting van de Raad van Toezicht van 29 september 2021 werd beslist tot coöptatie van de volgende leden uit de sociaal economische milieus:

 

 • Hassan Al Hilou (co-oprichter CAPITAL vzw en lid van de directieraad BECI)
 • Helga Coppen (adjunct-administrateur-Generaal bij de SERV, voorzitter UAB)
 • Jean-Philippe De Tender (Deputy Director-General bij EBU-Eurovision)
 • Mireille Deziron (Zaakvoerder Trigger-M)
 • Raymond Engelen (gewezen directeur IWOIB)
 • Jimmy Koppen (Directeur studiecentrum Albert Maertens)
 • Gilles Ledure (algemeen directeur Flagey)
 • Elke Tiebout (CEO Abattoir nv)
 • Paul Van Cauwenberge (voorzitter van de alliantiepartner HOGENT)

Zij vormen de bestuurlijke geleding samen met

 • Walentina Cools (directeur pedagogische begeleidingsdienst OVSG)
 • Jan Danckaert (rector VUB)
 • Lander Piccart (Hoofd P&O vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Vandenbroucke)
 • Steven Vervoort (algemeen directeur Onderwijs en Vorming VGC)
 • Jurgen Waeyenberg (algemeen directeur Scholengroep Brussel)
 • De personeelsvertegenwoordigers
  • Maud Hallot (kiescollege 1)
  • Carine Meeus (kiescollege 1)
  • Merjem Ouelhadj (kiescollege 2)
  • Aldo Verschuere (kiescollege 2)
  • Matthias Waegemans (kiescollege 2)
  • Bert Wastijn (kiescollege 2)
  • Klaas Tindemans (kiescollege 3)
  • Jan De Winne (kiescollege 3)
 • De studentenvertegenwoordigers
  • Hannelore Burssens
  • Rik Van Campenhout

College van Bestuur

De leden van het College van Bestuur zijn:

 • Dennis Cluydts
 • Helga Coppen
 • Raymond Engelen
 • Gilles Ledure
 • Raymonda Verdyck
 • Steven Vervoort

Algemeen directeur

De algemeen directeur, Dennis Cluydts, vertegenwoordigt de hogeschool. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelgeving, reglementen en bestuurlijke beslissingen, de coördinatie van de administratieve diensten en de goede uitvoering van de kerntaken van de hogeschool.

Directeurs

Aan het hoofd van elk departement en School of Arts staat een directeur.

 • Mens & Maatschappij: Lina Kestemont (directeur ad interim)
 • Gezondheid, Design & Technologie: Gerlinde De Clercq
 • Koninklijk Conservatorium Brussel | School of Arts: Jan D'haene
 • RITCS | School of Arts: Reinhilde Weyns

Departementsraden

De Erasmushogeschool Brussel telt 2 departementen

 • departement Gezondheid, Design & Technologie
 • departement Mens & Maatschappij

Elk departement wordt bestuurd door een departementsraad, waarvan ten hoogste twee derde van de leden bestaat uit personen van hetzelfde geslacht, die is samengesteld uit:

 • de directeur
 • zes vertegenwoordigers van het personeel (drie mannen en drie vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van het departement, verzameld in één kiescollege
 • twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan dit departement zijn ingeschreven
 • drie vertegenwoordigers uit de sociaal-economische of culturele milieus, voor een termijn van vier academiejaren door de College van Bestuur aangewezen op voordracht van de vertegenwoordigers bedoeld in 2° en 3°.

Raden Schools of Arts

De Erasmushogeschool Brussel telt twee Schools of Arts

Elke School of Arts wordt bestuurd door een raad, waarvan ten hoogste twee derde van de leden bestaat uit personen van hetzelfde geslacht, die is samengesteld uit:

 • de directeur, zijnde de voorzitter van de Raad van de School of Arts
 • vier vertegenwoordigers van het personeel (twee mannen en twee vrouwen), verkozen voor een termijn van vier academiejaren door en onder de personeelsleden van de School of Arts, verzameld in één kiescollege
 • twee vertegenwoordigers (één man en één vrouw) voor een termijn van twee academiejaren via getrapte verkiezingen door de studentenraad aangeduid onder de verkozen studenten die aan de School of Arts zijn ingeschreven
 • twee externe leden, die een affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts, aangeduid door het College van Bestuur op voorstel van de verkozen personeelsleden en studenten van de School of Arts
 • vier leden voorgedragen door de universiteit van de associatie, die een aantoonbare affiniteit hebben in het vakgebied van de betrokken School of arts

De Departementsraad / Raad School of Arts neemt beslissingen over alle onderwijskundige aspecten die het departement aanbelangen zoals opleidingsprogramma’s en uurroosters. Daarnaast buigt de raad zich ook over wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en bestuurstaken.

Studentenraad

Over alle onderwerpen die de studenten rechtstreeks aanbelangen, raadplegen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vooraf de algemene studentenraad, vooral over de onderwijs- en examenregeling en de evaluatie van het onderwijzend personeel door de studenten in het kader van de kwaliteitsbewaking. De algemene studentenraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen. 

Naast de algemene studentenraad heeft de Erasmushogeschool Brussel ook 4 departementale studentenraden. Als je meer wil weten over de samenstelling van deze raden of ben je geïnteresseerd in studentenvertegenwoordiging, lees dan hier meer.

 

Opleidingscommissies

De departementen van de EhB richten voor elke basisopleiding een opleidingscommissie op. Deze commissies formuleren voorstellen aan de departementsraad over de algemene, organisatorische, inhoudelijke, pedagogische en didactische opdrachten aspecten van de opleiding. De opleidingscommissies worden bij de start van het academiejaar samengesteld door de departementsraad.

Een opleidingscommissie(s) is samengesteld uit:

 • minimum 3 studenten behorende tot de betrokken opleiding
 • minimum 3 leden van het onderwijzend personeel behorende tot de betrokken opleiding

Op eigen initiatief, op vraag van de departementsraad of op vraag van het departementshoofd formuleren de opleidingscommissies adviezen over onder andere de organisatie van de (basis)opleiding(en), de jaarplanning, de examenregeling en de kwaliteitszorg.

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten bevinden zich op campus Kaai (Nijverheidskaai 170, 1070 Anderlecht).