Aanvraag attest

Oud-student aan EhB en documenten nodig? Op deze pagina vind je een kort overzicht van hoe je jouw documenten kan aanvragen.

Overzicht 

Soort attest Optie 1 Optie 2
Attest verloren diploma € 50 gratis via LED databank*
Bewijs van inschrijving/studeren 35 € attesten vóór 2005-2006 gratis vanaf 2005-2006

Studieoverzicht/creditbewijzen

35 € attesten vóór 2005-2006 gratis vanaf 2005-2006

Gratis digitale tool voor bewijzen na 2000

Om jou niet onnodig op kosten te jagen, verwijzen we graag naar www.leerenervaringsbewijzendatabank.be. Behaalde je jouw diploma na januari 2000? Dan kan je via deze databank (LED), officieel aanvaard als authentieke bron, jouw kwalificaties op een digitale manier aantonen.

Aanvraag documenten

 

ik vraag een document aan

 

Vertaling diploma

Sommige buitenlandse universiteiten, werkgevers en instanties vragen een officiële vertaling van je diploma door een beëdigd vertaler. Adressen van vertalers kan je verkrijgen via de volgende weg:

•    Register van gerechtsdeskundigen
•    Register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Legalisatie diploma

Legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening op het diploma of getuigschrift, van een persoon uit het onderwijs (bv. rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie), wordt 'echt verklaard'. Ben je van plan om verder te studeren in het buitenland en moet je diploma gelegaliseerd worden? Kan je terecht bij nele.vranckx@ehb.be.

Voorwaarden

In principe moet je het origineel diploma (of getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) laten legaliseren. Je kan ook een aantal kopieën laten legaliseren. Sommige landen aanvaarden alleen een gelegaliseerd origineel diploma en geen gelegaliseerde kopieën. Je zorgt zelf voor de juiste vertaling van je documenten. Je kan daarvoor terecht bij je onderwijsinstelling of bij een beëdigd vertaler.

Procedure

Zelf langsgaan

Je kan zelf langsgaan voor legalisatie van je diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) bij de desbetreffende dienst. Je dient je met je diploma (getuigschrift, puntenlijst, rapport, attest) aan bij de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De legalisatie gebeurt onmiddellijk tijdens de openingsuren. De legalisatie is gratis. 

Daarna heb je nog een internationaal erkende stempel, de 'Apostille van Den Haag', nodig van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Als je documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler, moet je je eerst wenden tot de Federale overheidsdienst Justitie (gratis) en daarna tot de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (20 euro per document) voor de 'Apostille van Den Haag'.

Per post afhandelen

Je stuurt je aanvraag voor legalisatie aangetekend naar volgend adres:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Dienst Legalisatie diploma's, lokaal 1A 01 t.a.v. Griet Muylaert
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Je voegt 1 van de 3 onderstaande formulieren en het bewijs van betaling aan de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Dienst Legalisatie, toe: