Sport en voeding
Bij- en nascholing

Sportvoed­ingsad­vies op maat — sportdiëtetiek

Voor wie

 • Je hebt een diploma bachelor in de Voedings- en Dieetkunde of Verpleegkunde, een professionele bachelor Secundair Onderwijs – Lichamelijke Opvoeding.
 • Je hebt een academische bachelor/master Kinesitherapie, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, (Klinische) Psychologie,… of je volgt simultaan een dergelijke professionele of academische bacheloropleiding VDK, LO, …

Voor wie

 • Je hebt een diploma bachelor in de Voedings- en Dieetkunde of Verpleegkunde, een professionele bachelor Secundair Onderwijs – Lichamelijke Opvoeding.
 • Je hebt een academische bachelor/master Kinesitherapie, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, (Klinische) Psychologie,… of je volgt simultaan een dergelijke professionele of academische bacheloropleiding VDK, LO, …

Hoe ziet de opleiding eruit

Voeding en sport

Voeding en voedsel staan momenteel flink in de belangstelling. Er is een toenemende interesse in voeding en levensstijl.
Niet alleen topsporters maar ook heel wat recreatieve sporters zien het belang van een gebalanceerd voedingspatroon in. Beide groepen laten zich tijdens het sporten steeds vaker bijstaan door een expert. Wat eet je voor of na een training, tijdens een wedstrijd of tijdens een periode waar je weinig sport? 

Wetenschap en praktisch inzicht

We vertrekken van de meest recente wetenschappelijke internationale aanbevelingen. Je leert deze aanbevelingen kritisch te analyseren en interpreteert hieruit welk advies geschikt is voor de sporter in functie van zijn/haar type sportbeoefening. Ook het gebruik van sportvoedingssupplementen komt aan bod en de risico's op een positieve dopingcontrole die dit al dan niet met zich meebrengt. Het uitwerken van enkele casussen geeft meer praktisch inzicht in de theorie. Voor deze opleiding, werken we samen met onze eigen bacheloropleiding leerkracht lichamelijke opvoeding en met de masters 'LO' en Kinesitherapie aan de VUB.

Modules

Het programma is opgesplitst in 3 modules. 
De derde module wordt afgesloten met een bezoek aan het BLITS waar een praktisch inspanningslabo op het menu staat."

Lesprogramma

De navorming bestaat uit 8 lesdagen van 22 februari 2024 t/m 24 april 2024.
 

 • Module 1: 16u 2 lesdagen
 • Module 2: 20u 3 lesdagen
 • Module 3: 20u  3 lesdagen

Inleidingsmodule 1:  Inleiding fysieke activiteit
 

 • Inzicht in energieverbruik in rust en bij inspanning,
 • fysiologische gevolgen van sport kunnen inschatten,
 • een inspanningstest kunnen interpreteren,
 • inzicht in de biochemie van de inspanning,
 • kennis van biometrie.

Module 2: Sportvoedingsadvies op maat kunnen geven, rekening houdende met een trainingsschema voor, tijdens en na de wedstrijd.
 

 • Kennis van internationale richtlijnen betreffende voeding bij sporters, bij teamsport, duursport en krachtsport. Deze richtlijnen kunnen toepassen in de praktijk (opstellen, uitrekenen van dieetadvies/menu) en kunnen aanpassen in functie van de individuele sporter.
 • Gezonde aanpak van gewichtsreductie en/of krachtverhoging.
 • Invloed van sportvoedingssupplementen, -drank en hydratatie op prestaties;
 • (Sport) Voedingsadvies bij kinderen/jeugd.

Module 3: Specifieke doelgroepen (topsporter, kinderen,…)
 

 • Antidoping, geneesmiddelen en voedingssupplementen
 • Inzicht in psychologische begeleiding van een sporter;
 • Sportvoeding bij de vegetarische sporter.
 • Anemie en ijzerdepletie.
 • Sportvoeding en diabetes.
 • Practicum inspanningsfysiologie: maximale inspanningstest met ergospirometrie en lactaatbepaling

Evaluatie: schriftelijk examen

Programma

Na je studie

Attest

Na het succesvol beëindigen van deze opleiding ontvang je een aanwezigheidsattest.
Om een aanwezigheidsattest te behalen is 100% aanwezigheid vereist voor de fysieke lessen (elke eerste lesdag van elke module). Na de lessenreeks volgt er een examen. 

Waar heb je les

Deze nascholing wordt aangeboden in 8 lesdagen.

De eerste 7 lesdagen gaan door op een donderdag met start op donderdag 22 februari 2024.

Elke eerste lesdag van elke module vindt fysiek plaats op de EhB-campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette. Alle andere lesdagen worden digitaal georganiseerd via MS Teams.

Het practicum op lesdag 8 vindt plaats  in het Brussels Labo voor Inspanning en Topsport (BLITS), VUB-campus, Pleinlaan 2, U-Residence, 1050 Brussel. 

Studiekosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 850 euro voor een hele navorming.
(250 euro/module 1 - 300 euro/module 2 - 300 euro/module 3)

Deze opleiding geeft recht op betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof.

Betalen kan ook via KMO-portefeuille deze dient eerst aangevraagd te worden en vervolgens volgt de factuur (erkenningsnummer: DV.O100153).
Indien de betaling door de werkgever dient te gebeuren, graag het facturatieadres doorgeven bij de registratie.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor 'Sportvoedingsadvies op maat - sportdiëtetiek'? Top!  Vanaf 24 juni 2023 kan je op deze pagina van start met je inschrijving.  Je kan je inschrijving volledig online afronden.

Contact

 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121
 • 1090 Jette