pedagogisch werken met jonge kinderen
Bij- en nascholing

Basisvorm­ing Kwaliteitsvol ped­a­gogisch werken met jonge kinderen (’24-’25)

Voor wie

De (brede) sector van de kinderopvang ervaart woelige tijden, met een hoge werkdruk en groot personeelstekort als gevolg. Heel wat zij-instromers zoals pedagogische professionals in opvang en onderwijs (kinderbegeleiders, opvoeders, kinderverzorgers, onderwijsassistenten, …) komen in deze organisaties terecht, en tegenwoordig kan dit zonder relevante (voor)opleiding. De nood én vraag naar ondersteuning voor deze professionals is aanwezig.

Voor wie

De (brede) sector van de kinderopvang ervaart woelige tijden, met een hoge werkdruk en groot personeelstekort als gevolg. Heel wat zij-instromers zoals pedagogische professionals in opvang en onderwijs (kinderbegeleiders, opvoeders, kinderverzorgers, onderwijsassistenten, …) komen in deze organisaties terecht, en tegenwoordig kan dit zonder relevante (voor)opleiding. De nood én vraag naar ondersteuning voor deze professionals is aanwezig.

Hoe ziet de opleiding eruit

Ondersteun je jonge kinderen in een klas- of buitenschoolse context, maar heb je zelf geen pedagogische vooropleiding? Maak dan kennis met de basics in onze 5-delige basisvorming. 

Modules

 • Module 1: Pedagogisch klimaat creëren (september '24 - 1 volledige dag): Hoe creëer ik een warm en inclusief pedagogisch klimaat, waar kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen? Hoe ontwikkel ik een krachtig kijk op jonge kinderen? 
 • Module 2: Kwalitatieve talige interactie (november '24  - 1 volledige dag): Hoe ga ik spontaan in gesprek met alle kinderen? Hoe kan ik gesprekken tussen kinderen onderling faciliteren? Hoe communiceer ik krachtig met families? Hoe vertel ik boeiende verhalen?
 • Module 3: Muzische vorming en cultuureducatieve activiteiten  (januari '24 - 1 volledige dag): Hoe kan ik vanuit verwondering muzische en kunstzinnige activiteiten (muziek, beeld en beweging) met jonge kinderen ontwerpen en begeleiden ? Hoe kan ik vanuit spel met kinderen mijn eigen creativiteit versterken? 
 • Module 4: Interprofessioneel samenwerken (maart '24 - 1 volledige dag): Hoe werk ik (cocreatief) samen met (zorg)leraren, pedagogisch coaches, directie kinderbegeleiders, ondersteunende organisaties (CLB, Kind&Gezin, pedagogische begeleidingsdiensten)
 • Module 5: Coachingsbezoek (in te plannen in samenspraak – ½ dag): Hoe gaat het eraan toe op mijn eigen werkplek, in mijn eigen praktijk? Welke vragen heb ik nog? Waar wil ik nog verder op inzetten?
 • Certificatie

Via de basisvorming proef je meteen of de (verkorte) bacheloropleiding voor Kleuteronderwijs of Pedagogie van het jonge kind op termijn misschien iets voor jou is. 

Wat leer je

 • Je doet inzichten op over het realiseren van een warm, Inclusief, kwaliteitsvol pedagogisch klimaat gebaseerd op een krachtig kindbeeld, basiskennis over pedagogische benaderingen en het creëren van een rijke speelleeromgeving. 
 • Je oefent in het aangaan van rijke gesprekken met verschillende doelgroepen en het stimuleren van taalontwikkeling bij jonge kinderen. Je past deze kennis toe in het vertellen of voorlezen van boeiende verhalen. 
 • Je ervaart vanuit verwondering wat de kenmerken zijn van prikkelende muzische en cultuureducatieve activiteiten en je verdiept je kennis over het stimuleren en begeleiden van creatief kunstzinnig werken en spelen met jonge kinderen.
 • Je oefent basisvaardigheden in het samenwerken met diverse actoren op basis van inzicht in professionele rollen, perspectiefwissel en de aangereikte methodiek(en).
 • Je bereidt het coachingsmoment voor op basis van een persoonlijke reflectie en formuleert coachingsvragen die je tijdens het bezoek kan onderstutten met de praktijk die je dan uitvoert. Je toont aan hoe je de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden toepast en wat deze hebben betekent voor je functioneren en basishouding. 

Lesprogramma

Deze opleiding gaat door in 2024-2025: september - mei (9 sessies).

 • 27 uren, inclusief coachingsbezoek op de eigen werkplek.

Na je studie

Attest

Na het beëindigen van de opleiding krijg je een attest 'Basisvorming kwaliteitsvol pedagogisch werken met jonge kinderen'

Waar heb je les

Campus Kanal

 • Nieuwe campus
 • Vlakbij Dansaert – centrum Brussel
 • Groot terras
 • Tof studentenresto
 • Lichtrijk studielandschap
 • Modulaire klassen en veel praktijklokalen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step,…
 • Vlakbij toffe lunchspots, winkels en koffiebars

 

Campus Kanal
Adres Slotstraat 28
1000 Brussel
Telefoon 02 899 71 00
E-mail mm@ehb.be

Studiekosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 450 euro (voor 5 dagen en 1 coachingsbezoek in de eigen werkcontext).

Vereiste voorkennis

Diploma/attest secundair onderwijs.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor 'Basisvorming Kwaliteitsvol pedagogisch werken met jonge kinderen'? Top!  Vanaf juni 2024 kan je op deze pagina van start met je inschrijving.  Je kan je inschrijving volledig online afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

Contact