logo eqaf
Verhaal

Kwaliteitszorg prominent aanwezig op European Quality Assurance Forum

Het European Quality Assurance Forum biedt via haar jaarlijks congres een internationaal platform voor discussie, professionele ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen m.b.t. kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. Onze dienst Kwaliteitszorg is dit jaar prominent aanwezig via het organiseren van een workshop die zich richt op het verbeteren van inspraak van studenten in de hogescholen en universiteiten.

Host van dit jaar is de University of Latvia in Riga.  Van 23 tot 25 november verwelkomt het congres o.a. rectoren, vice-rectoren, kwaliteitszorgverantwoordelijken, studenten, medewerkers en onderzoekers die werken aan kwaliteitsvol hoger onderwijs. Thema van dit jaar is ‘Responsible Quality Assurance: committing to impact’

Vanuit het belang dat wij hechten aan de mening en feedback van studenten organiseren Ignace Van Dingenen (directeur Kwaliteitszorg), Nora Laermans (diensthoofd Kwaliteitszorg) en Matthias Waegemans (departementaal KZ-coördinator van het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur) een world café met als doel te onderzoeken hoe betrokkenheid van studenten optimaal verhoogd kan worden.

Abstract van de workshop:

“De laatste jaren is de betrokkenheid van studenten bij het hoger onderwijs vooral gerealiseerd door studentenvertegenwoordiging in beleidsorganen en via studentenenquêtes. De Erasmushogeschool Brussel draagt betrokkenheid van studenten hoog in het vaandel en reflecteert permanent over de best mogelijke manier om dit op een effectieve en duurzame manier te doen die aansluit bij onze eigen studentenpopulatie.

EhB is ervan overtuigd dat zowel onze hogeschool als onze studenten baat zouden hebben bij alternatieve vormen van studentenbetrokkenheid. We hebben reeds geëxperimenteerd met het gebruik van focusgroepen, sociale
media en principes van stakeholderengagement, die proberen een win-winsituatie voor beide partijen te creëren.

In deze workshop willen we nieuwe, innovatieve vormen van stakeholderbetrokkenheid verkennen. Wat zijn creatieve, duurzame manieren om studenten te betrekken, die verder gaan dan  het bijwonen van vergaderingen of het invullen (vaak lange) enquêtes?”

Voor meer informatie over het congres kan je op deze website terecht: http://www.eua.be/activities-services/events/event/2017/11/23/default-calendar/12th-european-quality-assurance-forum