docent met studenten
Verhaal

Erasmushogeschool Brussel en VUB versterken inbedding in Brussel en Vlaams-Brabant

Het onderwijslandschap is permanent in beweging. Ook de Erasmushogeschool Brussel en de VUB zijn continu op zoek naar partnerschappen om hun onderwijs te versterken. Om zowel de Specifieke Lerarenopleidingen als de Graduaatopleidingen (HBO5) beter te positioneren, ondertekenen beide partners binnen de Universitaire Associatie Brussel op donderdag 22 juni een samenwerkingsconvenant met de Centra Voor Volwassenonderwijs COOVI en De Oranjerie, behorend tot respectievelijk de Scholengroep Brussel en de Scholengroep Adite (Diest).

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar een conceptnota uitgebracht over zowel de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) aan de CVO’s als over het hoger beroepsonderwijs (Graduaat-HBO5), waarbij ze beide opleidingen positioneert in het hoger onderwijs. Tegen 2019 wijzigen beide opleidingsvormen grondig.

De Lerarenopleidingen anno 2019

In 2019 komt er een overheveling van de Specifieke Lerarenopleidingen van de CVO’s naar het ‘regulier’ hoger onderwijs. Dat betekent dat studenten die een diploma hebben van een graduaat, een professionele bachelor of een master, voortaan enkel nog een pedagogisch diploma kunnen behalen aan een hogeschool of universiteit.
Zo behaalt iemand met een masterdiploma alleen nog aan de universiteit zijn lerarendiploma via een educatieve master of via een bijkomende lerarenopleiding van één jaar.
Ben je een ervaren bachelor verpleegkundige of een gegradueerde boekhouder die graag ervaring doorgeeft aan jongeren, dan dien je voortaan aan de hogeschool een bijkomend diploma lerarenopleiding te volgen. Vervolgens kan je dan als (vak)leerkracht aan de slag in het secundair onderwijs.

De bestaande, driejarige professionele Lerarenopleidingen binnen de hogescholen – Kleuter-, Lager en Secundair onderwijs – blijven ongewijzigd.

Met het convenant worden in aanloop van 2019 de aanpak, inhoud en werkwijzen op elkaar afgestemd. Zo brengt het CVO De Oranjerie vanaf nu haar SLO-aanbod onder in EDU-XL, het al bestaande platform voor onderwijsprofessionalisering van EhB, VUB en CVO COOVI.

Effect op het lerarentekort?

Door de inkanteling van deze diploma’s in het hoger onderwijs, zullen hopelijk meer professionals de stap zetten naar het onderwijs. Voor beroepscategorieën zoals IT, verpleegkunde of techniek zal het mogelijk zijn om pedagogische kennis op te doen om zo de overstap te maken naar de klas.

De graduaatopleidingen (HBO5) anno 2019

In 2019 verandert ook het landschap voor de graduaatopleidingen. Deze opleidingen, waarvan de diploma’s momenteel door CVO’s samen met de hogeschool worden uitgereikt, dienen in 2019 op aangeven van de overheid eveneens in te kantelen in de Vlaamse hogescholen. Momenteel spreken de CVO’s voornamelijk volwassenen aan die in avondonderwijs een (bijkomend) diploma willen behalen. Binnen de hogeschool zullen ook meer de jonge studenten instromen, die na het secundair onderwijs op korte tijd een hogere opleiding willen volgen (anderhalf tot twee jaar). Dit met veel praktijkgericht onderwijs en werkplekleren.

De samenwerking die de Erasmushogeschool Brussel al had met CVO Volt (Leuven), Busleyden Atheneum (Mechelen-Jette) en CVO COOVI (Anderlecht) wordt dankzij dit samenwerkingsconvenant uitgebreid met het aanbod van CVO Oranjerie (Leuven, Diest).

Door beide inkantelingsbewegingen te koppelen, streven de partners ernaar om een gelijklopend tijdspad en gelijklopende werkwijze te volgen. De samenwerking geeft eveneens een meerwaarde aan en versterking van het pluralistisch onderwijs in de regio waar de betrokken partijen rekruteren.


Op donderdag 22 juni ondertekenen de partners om 11.30u het samenwerkingsconvenant in de Erasmushogeschool Brussel, campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel.

De ondertekenaars zijn:

  • Luc Van de Velde, algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel
  • Jan Danckaert, vicerector onderwijs Vrije Universiteit Brussel
  • Jacky Goris, algemeen directeur Scholengroep Brussel
  • Patrick Van Kerckhove, voorzitter scholengroep Adite
  • Caroline Gennez, voorzitter Universitaire Associatie Brussel

De pers wordt hartelijk uitgenodigd. Foto’s zullen nadien beschikbaar zijn op www.flickr.com/photos/erasmushogeschool.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
coördinator Graduaat-HBO5

Véronique Vandenbossche

tel.: 02/559 15 89
e-mail: veronique.vandenbossche@ehb.be