achtergrond neutraal
Verhaal

Erasmushogeschool Brussel en HoGent slaan de handen in elkaar

Erasmus & HoGent

Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op het hoger onderwijs afkomen, stappen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent in een strategische alliantie. Met deze alliantie engageren beide hogescholen zich om op een structurele en verregaande manier samen te werken. Het creëren van opportuniteiten voor studenten en medewerkers is het voornaamste doel, al kan de samenwerking op termijn uitmonden in een fusie.

Door de strategische alliantie bundelen de Erasmushogeschool Brussel en de Hogeschool Gent de krachten op de as Brussel-Gent om hun slagkracht te vergroten en een betekenisvolle positie te blijven innemen in de snel veranderende en steeds complexere maatschappij. Beide hogescholen ondertekenden een intentieverklaring en geven daarmee het startschot voor intensieve gesprekken waarin de structurele samenwerking inhoudelijk wordt uitgewerkt en vormgegeven. Het partnerschap heeft als doel om de studenten nog beter klaar te stomen voor de maatschappij en de arbeidsmarkt van morgen.

De hogescholen hebben de ambitie om samen te werken op het vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en het beoefenen van de kunsten. Welke vormen de samenwerking precies zal aannemen, moet nog worden uitgewerkt, maar kennisdeling, het opzetten van een gemeenschappelijke kwaliteitscultuur, het efficiënt inzetten van financiële middelen en het delen van infrastructuur zijn alvast enkele denkpistes.

Beide partners zullen doen wat mogelijk en nodig is om tot een intense en vruchtbare samenwerking te komen op alle domeinen. De alliantie tussen de hogescholen komt er in de eerste plaats om samen meer en beter te kunnen doen. Een fusie op termijn behoort tot de mogelijkheden, maar komt er alleen als dat in het voordeel is van beide, evenwaardige partners.


Meer info

Erasmushogeschool Brussel
algemeen directeur

Luc Van de Velde

tel.: 02/523 37 37