Ehb eet taart
Verhaal

EhB eet hele dag taart voor goed rapport

Op alle campussen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) wordt op maandag 11 september 2017 taart gegeten. Op die dag maakt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) immers de resultaten van de doorlichting van het hoger onderwijs over aan Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits. De Erasmushogeschool Brussel krijgt daarbij buitengewoon goed nieuws: het reviewrapport is voor onze hogeschool bijzonder lovend. De conclusie van de NVAO luidt dat EhB “een adequaat onderwijsbeleid heeft dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij […] kan garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt.”

EhB wordt net zoals alle Vlaamse hogescholen en universiteiten onderworpen aan regelmatige kwaliteitscontroles van zowel de opleidingen als van de instelling in zijn geheel. Deze review gebeurde via intensieve gesprekken met studenten, alumni en partners alsook met heel wat EhB-medewerkers. De NVAO-commissie beoordeelde zo de manier waarop de hogeschool ervoor zorgt dat studenten afstuderen als geëngageerde, kritische professionals. De conclusie was dus dat wij daar glansrijk in slagen.

Hieronder enkele citaten uit het officiële evaluatierapport:

  • De reviewcommissie constateert dat de visie op de coachende doceerstijl waarin de student centraal staat breed gedragen wordt. Er is een sterke congruentie zichtbaar tussen de onderwijsvisie en hoe de staf in de praktijk met de studenten omgaat. (p. 17)
  • De studenten CM vertellen dat het vanaf dag 1 duidelijk is dat je er niet alleen voor staat als student. (p. 17)
  • Een tweede kenmerk van het onderwijs aan de EhB waarover de studenten positief berichten is het feit dat de EhB erin slaagt een divers publiek te bereiken en een volledig raam op de wereld biedt. (p. 17)
  • De reviewcommissie heeft duidelijk gezien dat er binnen de EhB een cultuur aanwezig is om dingen aan te pakken. Er wordt direct feedback gegeven en direct actie ondernomen. (p. 19)

Het is de eerste keer dat EhB op deze wijze gecontroleerd wordt en er is dan ook sprake van een nulmeting. Binnen drie jaar volgt de volgende instellingsreview. De hogeschool heeft naar aanleiding van het goede rapport een interne communicatiecampagne op poten gezet met naast de taarten ook grote billboards met quotes van Ish Ait Hamou, Lize Spit, J.K. Rowling en Mark Zuckerberg.

Alle informatie kan je hier nalezen.