Nexus, duaal leren aan de Erasmushogeschool Brussel

duaal leren winkelmanagement

Project Nexus bestaat uit twee fases verdeeld over twee studiejaren. Tijdens het eerste jaar wordt er een solide theoretische kennis vergaard waarop het ontwerp van de trajecten wordt gebaseerd. Deze kennis komt voort uit een combinatie van praktische ervaringen uit het (internationale) werk-, en onderwijsveld en vakliteratuur. Een proeftuin in het tweede semester van het eerste jaar is de eerste mogelijkheid om het type microplacement uit te testen met studenten van verschillende tweedejaars vakken. Dit jaar wordt afgesloten met een duaal leren symposium om kennis en ervaringen uit te wisselen met verschillende partijen uit het werk-, en onderwijsveld.  

Tijdens het tweede jaar wordt de proeftuin uitgebreid naar meer vakken, verdeeld over verschillende jaren en vormen van duaal leren. Daarnaast worden verschillende processen gestandaardiseerd, waaronder de selectieprocedure, matching met bedrijven en online modules ter voorbereiding van studenten en de werkplek. Dit jaar zullen de ervaringen en bevinden van de proeftuinen worden gebruikt voor het informeren van een hogeschool brede visie rond duaal leren.  
In deze twee jaar worden twee primaire en secundaire onderzoeksvragen beantwoord.  

Primaire vragen 

Hoe vertalen we het curriculum van MCT naar een duaal opleidingstraject?  

Duaal leren vindt zowel plaats op de werkvloer als binnen de onderwijsinstelling. Een grote uitdaging is daarom de wisselwerking tussen werkplek en hogeschool soepel te laten verlopen. Hiervoor moeten we goed afbakenen welke competenties op de werkvloer verworven kunnen worden en welke bij de onderwijsinstelling moeten blijven. Ook zullen we de vertaalslag moeten maken van een schools curriculum naar een bedrijfsmatige context, waar losse competenties en leerdoelstellingen met elkaar verweven zijn. Hierbij zijn de wensen van het de werkplek én de docenten van de hogeschool heel belangrijk.  

Hoe kan een duaal opleidingstraject het leerproces van een student versterken?  

Uit internationale voorbeelden en literatuur weten we dat duaal leren een positieve invloed heeft op de inzetbaarheid en vaardigheden van afgestudeerden. Een internationale en theoretische context vertaalt zich niet rechtstreeks naar een nationale en praktische context.  Hoe een student leert komt voort uit een combinatie van aspecten die specifiek zijn voor de individuele student, de onderwijscultuur en -klimaat. Wij zullen dus voor onze situatie moeten bekijken wat de toegevoegde waarde is van een duaal opleidingstraject voor onze studenten.   

 Secundaire vragen  

Hoe kan een duaal opleidingstraject EhB helpen een aanbod te ontwikkelen dat tegemoetkomt aan een vraag naar levenslang leren?   
  

Vlaanderen is bezig met het ondersteunen van een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, en het creëren van motivatie om de hele loopbaan te blijven leren en zich verder te ontwikkelen. Het idee dat leren niet stopt als je de school verlaat, maar je hele carrière doorgaat wordt levenslang leren genoemd. Ook op internationaal vlak is er veel aandacht voor levenslang leren en de EU heeft dan ook verschillende initiatieven om dit aanbod te verbeten. Onderwijsinstituten worden uitgedaagd om een aanbod te creëren dat hierbij aansluit, door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden voor mensen uit het werkveld of door actief bezig te zijn met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Een duaal opleidingstraject heeft de mogelijkheid om de aansluiting te verbeteren. In hoeverre dit ook echt het geval is, is onderdeel van het onderzoek.  
 

Hoe zal een duaal opleidingstraject zorgen voor een bredere instroom en kansengroepen helpen bij hun toegang tot de arbeidsmarkt?  

 De toegang tot de arbeidsmarkt is niet voor iedereen gelijk. Door verschillende redenen heeft niet iedereen gelijke kansen in het vinden van een passende en uitdagende job. Door studenten tijdens hun studie al te laten meedraaien in een bedrijf, zouden deze obstakels mogelijk verkleind kunnen worden. Op de Universiteit in Londen zijn ze hier al mee bezig en zijn de resultaten positief. Zij zien dat kansengroepen sneller en eenvoudiger aan een baan komen als ze hebben meegedaan aan de aangeboden duaal leertrajecten. Wij hopen dit ook terug te zien bij onze studenten.   

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”
– Benjamin Franklin

ESF logo