Meertaligheid troef

Krachtig onderwijs in de grootstad

Gekleurde post-its in verschillende talen

Het onderzoeksproject 'Meertaligheid troef' wil de aanwezige taaldiversiteit in de grootstedelijke onderwijscontext optimaal benutten en inzetten in het leerproces van meertalige kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont al jaren aan dat het belangrijk is om de thuistalen van de kinderen te erkennen en te valoriseren in het onderwijs. Toch vinden deze inzichten slechts moeizaam hun weg naar de werkvloer. In samenwerking met Brusselse partnerscholen brengt het onderzoek de voorwaarden in kaart van een krachtige, meertalige leeromgeving, waarin het Nederlands centraal blijft staan.

Aansluitend vertalen en integreren onze (meertalige) studenten deze inzichten concreet in de klaspraktijk. Daarnaast neemt dit onderzoek ook de eigen opleidingen onder de loep. We gaan na hoe wij als Brusselse lerarenopleiding de aanwezige taaldiversiteit bij de eigen studentenpopulatie kunnen benutten om het curriculum nog meer af te stemmen op de grootstedelijke onderwijscontext. 

 

 

Dit project won het het Europees Talenlabel 2019.
Europees Talenlabel Laureaat 2019

Voor meer info over het project kan je terecht bij Anouk Vanherf

Anouk Vanherf op ResearchGate

Ontdek het profiel en de onderzoeken van Anouk Vanherf op ResearchGate.