Ik wil me uitschrijven voor de volledig opleiding

 

Een aanvraag tot uitschrijving (=studie stopzetten) moet je online indienen via iBaMaFlex (via login.ehb.be). Klik in iBaMaFlex op de module ‘Aanvraag tot uitschrijven’ of ‘Uitschrijven’ en vul alle vragen in. Je kan hier de handleiding vinden. Je opleiding zal contact met je opnemen om je aanvraag te behandelen. Check regelmatig je mailbox.

De formele stopzetting van je studie met de daarbij behorende uitschrijvingsdatum is een zeer belangrijke administratieve handeling met eventuele gevolgen op de teruggave van je leerkrediet, terugbetaling van studiegelden, bepaling van graad van studiefinanciering, terugvordering van studietoelagen of studieleningen, recht op kinderbijslag. 

Als je je uitschrijft, wordt het studiegeld op volgende wijze herrekend: 
Vaste bedrag studiegeld: 

De administratieve kost (dit is het beurstarief) moet je altijd betalen, ongeacht de datum van je uitschrijving. Deze administratieve kost wordt nooit terugbetaald.

Variabel deel studiegeld:
  • Als je je uitschrijft binnen de 2 weken na je inschrijvingsdatum (of start van het academiejaar), wordt het variabele gedeelte volledig terugbetaald. Je betaalt dan enkel de administratieve kost.
  • Als je je uitschrijft tussen de 2 en 8 weken na je inschrijving, betaal je de helft van het variabele studiegeld.
  • Als je je uitschrijft na 8 weken na je inschrijving, dien je het volledige studiegeld te betalen.

 

Heb je nog een openstaand saldo, dan moet dit eerst worden voldaan alvorens we je een uitschrijvingsbewijs kunnen meegegeven.

Als je je studie moet stopzetten door ziekte, kan je een medisch dossier indienen bij Stuvo EhB.

Bij positief advies van Stuvo worden de hierboven vermelde regels van terugbetaling toegepast op basis van de datum van de officieel geattesteerde aanvang van het ziekteverlof in de plaats van de datum van de administratieve stopzetting van de studie.

De regelingen voor terugbetaling bij stopzetting zijn niet van toepassing op inschrijvingen voor bachelor-na- bachelorsopleidingen (ba-na-ba's), postgraduaten en bij- en nascholingen. In geval van stopzetting van het opleidingstraject voor deze opleidingen kunnen we je niet terugbetalen.