Inschrijven voor postgraduaten en bij- en nascholingen. Betalingsvoorwaarden

Lees voor je je inschrijft deze informatie aandachtig door. 

Factuur

Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een factuur ter betaling voor het totale bedrag van de inschrijving. Het studiegeld dient volledig betaald te zijn voor de aanvang van de cursus.

Opleidingscheques

Wil je weten of je opleiding in aanmerking komt voor betaling met opleidingscheques? Meer info vind je hier of informeer je bij je studentensecretariaat.

KMO-portefeuille

Raadpleeg de webpagina van de opleiding om te weten of deze in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille. Meer informatie over de KMO-portefeuille vind je hier.

Afwijkend facturatie-adres

Als je werkgever of een derde je opleiding betaalt, dan vraagt die vaak dat hiervoor een afwijkend facturatie-adres gebruikt wordt en dat de factuur bij een specifiek contactpersoon of departement terechtkomt.
Voor je met de online registratie begint, zorg ervoor dat je over het correcte facturatie-adres en bijbehorend BTW-nummer beschikt.

Annuleren

Wens je je inschrijving te annuleren? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je studentensecretariaat. Opgelet: studiegeld voor postgraduaten en bij- en nascholingen wordt nooit terugbetaald.

Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof

Raadpleeg de webpagina van de opleiding om te weten of deze in aanmerking komt voor de Vlaams opleidingsverlof en/of Betaald educatief verlof. Meer informatie over Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof vind je hier.