Inschrijven voor postgraduaten en bij- en nascholingen. Betalingsvoorwaarden

Lees voor je je inschrijft deze informatie aandachtig door. 

Factuur

Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je een factuur ter betaling voor het totale bedrag van de inschrijving. Het studiegeld dient volledig betaald te zijn voor de aanvang van de cursus.

Opleidingscheques

Je kunt het studiegeld onder strikte voorwaarden betalen met opleidingscheques van de VDAB. Opgepast, vanaf 1 augustus 2010 zijn de gebruiksvoorwaarden veranderd. Concreet betekent dit dat de opleiding erkend moet zijn binnen het stelsel van educatief verlof. Een aantal opleidingen aan een hogeschool worden erkend, opleidingen onder creditcontract of diploma- en examencontract, bacheloropleidingen, masteropleidingen manama's en banaba's. Vraag na of de opleiding die je kiest erkend is voor Betaald Educatief Verlof. Raadpleeg voor meer informatie de site van de VDAB! Deze cheques zijn beschikbaar voor werknemers of interimkrachten die in Vlaanderen of in het Brussels gewest wonen. Je mag maximum 250 euro aan opleidingscheques per inschrijving indienen.  

KMO-portefeuille

Betalen is ook mogelijk met KMO-portefeuille. De richtlijnen en voorwaarden voor de KMO-portefeuille kan je terugvinden op deze site. Werknemers- en werkgeverscheques zijn niet cumuleerbaar.

Afwijkend facturatie-adres

Als je werkgever of een derde je opleiding betaalt, dan vraagt die vaak dat hiervoor een afwijkend facturatie-adres gebruikt wordt en dat de factuur bij een specifiek contactpersoon of departement terechtkomt.
Voor je met de online registratie begint, zorg ervoor dat je over het correcte facturatie-adres en bijbehorend BTW-nummer beschikt.

Annuleren

Je kan je inschrijving schriftelijk annuleren tot twee weken voor het begin van de volledige opleiding (dus niet voor de startdatum van een bepaalde module). Deze annulatie kan per brief t.a.v. EhB+, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel en per mail naar info@ehb.be. De annulatie via mail is verplicht, je krijgt dan meteen van ons een bevestiging van ontvangst! Daarna blijft het volledige studiegeld verschuldigd. Opgepast. Als je op een latere datum registreert dan twee weken voor het begin van de volledige opleiding wordt je inschrijving meteen als definitief beschouwd en is annuleren niet meer mogelijk.

Educatief verlof

Als de opleiding in kwestie erkend is door de erkenningscommissie van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dan bestaat er de mogelijkheid om educatief verlof aan te vragen. Nadat het studiegeld voor de opleiding betaald is, kun je dit verlof gaan aanvragen.
Meer info over de voorwaarden vind je op de  website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid.