Inkanteling HBO5-Graduaatsopleidingen in 2019

studente

Wat veranderde er in 2019?

Tot 2019 werden de HBO5-opleidingen aangeboden door de centra van volwassenenonderwijs (CVO) in samenwerking met de hogescholen. Sinds academiejaar 2019-2020 heten deze opleidingen “graduaatsopleidingen” en zijn ze een volwaardig onderdeel van de hogescholen. Zo zullen ze nog beter aansluiten bij de andere niveaus binnen het hoger onderwijs (de bachelors en masters).

Aan de Erasmushogeschool Brussel kantelden een tiental graduaatsopleidingen in. Ondertussen werden er ook meerdere volledig nieuwe graduaten opgestart.

Een aantal zaken veranderden hierdoor, zoals de berekening van het inschrijvingsgeld. Een groot voordeel is dat studenten nu de mogelijkheid hebben om een studiebeurs aan te vragen. De opleidingen zelf veranderen inhoudelijk om beter te kunnen inspelen op de vragen van de beroepssectoren.

We vatten de veranderingen hieronder voor je samen:

  Academiejaar 2018-2019 Academiejaar 2019-2020
Diploma

Als je afstudeert in 2018-2019: gezamenlijk diploma CVO en hogeschool, met als titel 'gegradueerde'.

Als je afstudeert vanaf september 2019: diploma hogeschool, met als titel “gegradueerde”.

Studiebeurs?

Nee, nog niet. Bepaalde categorieën van cursisten komen wel in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld (€ 0,30 per lestijd) of betalen geen inschrijvingsgeld.

Jazeker, dat wordt mogelijk als je aan bepaalde criteria voldoet. Daarnaast bestaan er in het hoger onderwijs nog andere diensten, zoals studieleningen en sociale voorzieningen waar je op kunt rekenen.

Berekening inschrijvingsgeld

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester.

Meer over het inschrijvingsgeld '19-'20 lees je hier.

Informeer je bij je hogeschool of CVO of kijk op de website www.centenvoorstudenten.be voor actuele informatie over het studentenstatuut in het hoger onderwijs.

Nieuwe cursist of ben je al ingeschreven in een HBO5-opleiding in een CVO in 2018-19?

Op het moment dat de opleidingen in september 2019 een volwaardig onderdeel worden van de hogeschool wijzigen ook de opleidingsprogramma’s.

Als je vóór 1 september 2019 bent gestart met een HBO5-opleiding, maar je diploma nog moet behalen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Heb je op 1 september 2019 minstens 1/3 van de lestijden van de “oude” HBO5-opleiding behaald? Dan heb je het recht om t.e.m. academiejaar 2020-2021 nog je “oude” diploma te behalen. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de “nieuwe” graduaatsopleiding, met vrijstellingen voor de vakken die je reeds behaalde. Als je het diploma na afloop van het academiejaar 2020-2021 nog niet hebt behaald, moet je alsnog overstappen naar de “nieuwe” graduaatsopleiding. Je kan op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen krijgen. Je informeert je best bij de hogeschool zelf over het programma van de nieuwe opleiding.
  • Heb je op 1 september 2019 minder dan 1/3 van de lestijden van de “oude” HBO5-opleiding behaald? Dan ben je verplicht om over te stappen naar de “nieuwe” graduaatsopleiding. Ook in dit geval kan je op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen krijgen. Je informeert je best bij de hogeschool zelf over het programma van de nieuwe opleiding.

 

Even je aandacht

Zoals gezegd, kantelden een tiental HBO5-opleidingen in aan de EhB. Maar bovenstaande informatie geldt niet voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde. Deze opleiding integreert voorlopig niet in de hogeschool, maar wordt georganiseerd door instellingen voor secundair onderwijs, in samenwerking met een hogeschool. De HBO5-opleiding verpleegkunde duurt 3 jaar en leidt ook tot het diploma van gegradueerde.

Voor meer informatie kan je terecht bij de opleiding zelf, of via deze pagina.