Het creëren van leesplezier bij jongeren met het Tutorproject

Tijdens de feestelijke opening 2018-2019 presenteerden we een hele reeks projecten van onze opleidingen aan de departementen Onderwijs & Pedagogie en Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur. 

In deze filmpjes laten we Pieter Vielfond (directeur van het KTA Zavelenberg), Geert Meysmans (docent Landschaps- & Tuinarchitectuur) en onze studenten Katrien (Landschaps- & Tuinarchitectuur) en Liese (Lager Onderwijs) aan het woord over het Tutorproject van de derdejaarsstudenten Bachelor Lager Onderwijs

Met dit project helpen onze derdejaars de leerlingen van het KTA Zavelenberg bij het creëren van leesplezier. Dit doen ze in de vorm van tutorschap waar één tutor (de student) één of twee tutées (de jongeren) ondersteunt. Deze leesbegeleiding vindt plaats tijdens de lesuren van de leerlingen. 

Wat zeiden onze panelleden?