Workshop Statistiek en Methodevalidatie in het laboratorium

LABO
Studiedag
Data
,
8:30
tot
16:30
,
8:30
tot
16:30
Waar?
campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette
Toegangsprijs
tweedaagse: €150 - per lesdag: €85
Reservatie
Inschrijven via het formulier onderaan deze pagina

Deel 1 

donderdag 9 januari 2020

Tijdens het eerste deel van deze tweedaagse workshop focussen we op een aantal basisbegrippen en basistechnieken van de statistische dataverwerking en krijg je meer inzicht in de kwantitatieve aspecten achter (biologische) laboratoriumtesten.We passen deze technieken toe op casussen uit het laboratorium en maken oefeningen in Excel. Deze dag is m.a.w. interessant voor iedereen die van ver of dichtbij te maken heeft met statistiek in een laboratoriumomgeving.

Programma
08u30 Onthaal
09u00 Basisbegrippen in de statistiek
10u30 Pauze
10u45 Oefeningen in Excel
12u15 Middagpauze
13u15 Inleiding tot hypothesetesten & methodevergelijking 
14u45 Pauze
15u00 Oefeningen in Excel
16u30 Einde
Lesgevers
  • An Roelandt – Erasmushogeschool Brussel, lector departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur
  • Sara Desmaele – Erasmushogeschool Brussel, lector departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur
  • Frank Deruyk - HoGent, faculteit Natuur en Techniek, wetenschappelijk medewerker vakgroep Exacte Wetenschappen
  • Sofie Timmers - HoGent, faculteit Mens en Welzijn, lector vakgroep Biomedische Wetenschappen
Doelgroep

Voor deel 1 is geen specifieke voorkennis vereist (basiskennis en de specifieke statistiek nodig voor methodevalidatie wordt ingeoefend en/of opgefrist). De workshop is bedoeld voor iedereen die in het laboratorium van ver of dichtbij te maken heeft met statistiek.

Deel 2

vrijdag 10 januari 2020

Tijdens het tweede deel van deze tweedaagse workshop wordt er dieper ingegaan op de data-analyse en de validatie in de laboratoria. Deze dag staat dan ook in het teken van de gespecialiseerde validatie waarbij men vooral zal toespitsen op de validatie (cfr ISO-norm) opgelegd voor medische en klinische laboratoria.

Programma
08u30 Onthaal
09u00 Validatie & ISO-normering
10u30 Pauze
10u45 Oefeningen in Excel
12u15 Middagpauze
13u15 Validatie van specifieke prestatiekenmerken
14u45 Pauze
15u00 Oefeningen in Excel
16u30 Einde
Lesgevers
  • An Roelandt – Erasmushogeschool Brussel, lector departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur

  • Sara Desmaele – Erasmushogeschool Brussel, lector departement Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur

  • Frank Deruyk - HoGent, faculteit Natuur en Techniek, wetenschappelijk medewerker vakgroep Exacte Wetenschappen
  • Sofie Timmers - HoGent, faculteit Mens en Welzijn, lector vakgroep Biomedische Wetenschappen
Doelgroep

Personen die reeds de eerste lesdag volgden of professionelen in het labo en de industrie die reeds eerder betrokken waren bij validaties of statistische gegevensverwerking in een labo-omgeving.

Praktisch

Kostprijs

Voor de tweedaagse workshop: €150

Per lesdag: €85

Certificaat

Je ontvangt een attest van deelname. 

Meer info?

Mail naar els.plas@ehb.be 

Inschrijven (verplicht)

Statusbericht

Dit formulier is nog niet open voor inzendingen, kom op een later moment nog eens terug.

Deel dit