Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs
Verhaal

Verhalen als katalysator voor diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs

EhB en HOGENT werken samen aan een project dat focust op diversiteit en inclusie in hoger onderwijscontexten. Het beoogt via verhalen van studenten een impuls te geven aan het diversiteitsbeleid van deze hoger onderwijsinstellingen.

Hoewel toegang tot hoger onderwijs een verworven recht is en de instroom aan hogescholen diverser wordt, zijn er jaarlijks heel wat jongeren die het hoger onderwijs niet aanvatten, het moeizaam door spartelen of het voortijdig verlaten. Een belangrijke factor daarin is het gebrek aan ervaring zich gewaardeerd en geïncludeerd te voelen als student. Onderzoek toont aan dat een inclusief klimaat erg bepalend is voor gunstige instroom en doorstroom van een diverse studentenpopulatie. Ondanks waardevolle inspanningen aan HOGENT en EhB om van deze hogescholen een plaats te maken voor alle studenten - ongeacht etnisch-culturele achtergrond, geloofsovertuiging, sociaal-economische klasse, gender, … - blijft dit inclusief klimaat over het algemeen een heikel punt in het hoger onderwijs. Via dit project worden studenten individueel en collectief uitgenodigd om hun verhaal te delen en als co-auteur mee te schrijven aan een script voor inclusief hoger onderwijs. Het project beoogt perspectieven van studenten te beluisteren, betekenisvolle verhalen te verbinden met diversiteitsbeleid en een platform te creëren van waaruit nauwer kan worden samengewerkt aan inclusieve hogeschoolcontexten.

Laat van je horen en neem hier deel aan onze bevraging.

 

Deel dit