Pieter Mortier en Dennis Cluydts
Verhaal

Structurele samenwerking tussen EhB en VOV-Lerend Netwerk 

Sinds 2022 moeten bedrijven vanaf 20 werknemers een opleidingsplan opstellen voor het personeel, dat is bij wet vastgelegd in de zogenaamde ‘arbeidsdeal’. De Erasmushogeschool Brussel zal bijdragen tot de uitvoering van deze verplichting door haar expertise te delen met bedrijven. Een eerste stap hierbij is onze samenwerking met VOV-Lerend Netwerk en de creatie van een academy. 

VOV-Lerend netwerk is een Vlaams netwerk voor Learning & Development (L&D). De L&D-professionals van kleine en grote bedrijven kunnen er terecht om het eigen netwerk uit te breiden en kennis en ervaringen uit te wisselen. Nu wordt de dienstverlening uitgebreid met een academy van vormingen op maat voor de leden van het VOV. 

De samenwerking tussen de EhB en het VOV-Lerend netwerk heeft voor beide partijen voordelen. Een eerste plan is de creatie van een Postgraduaat L&D binnen EhB om het tekort aan professionals aan te pakken. Ook zal het aanbod gericht op levenslang leren beter afgestemd worden op de effectieve noden van het werkveld, dankzij de input van het VOV. 

De intensieve samenwerking verzekert dat de kwaliteit van onze opleidingen op punt blijft en we mee zijn met de laatste evoluties en dit dankzij de input van de bedrijven die lid zijn bij VOV, zoals Pfizer, VDAB, Fluvius, FOD, Flowsparks, The Learning Hub, Mensura …  

Ondertekening structurele samenwerking 

EhB en VOV-Lerend Netwerk engageren zich om samen te werken op vlak van uitwisseling van expertise, infrastructuur, personeel en netwerking. Peter Mortier, voorzitter van het VOV Lerend Netwerk en Dennis Cluydts hebben op 16 mei, tijdens de studiedag Adoptie van Emerging Tech en Trends in L&D, de intensieve samenwerking geofficialiseerd. EhB hoopt dat er nog veel van deze samenwerkingen met externe partners kunnen gerealiseerd worden. 

De samenwerking met VOV-Lerend Netwerk betreft volgende elementen:

  • De ondersteuning van de implementatie van de arbeidsdeal
  • De kwaliteitszorg, relevantie en innoverend gehalte van ons onderwijs verhogen
  • Het benutten van infrastructuur
  • Het inzetten van de expertise van de personeelsleden
  • De coproductie omtrent netwerkevenementen
  • De deelname aan vergader-/bestuursstructuren
VOV Congres
VOV Congres
VOV Congres
Deel dit