platform for art, science and technology
Verhaal

Onze partner Gluon: platform voor kunst, wetenschap en technologie

Op 1 maart was de opleiding Digital Design & Development uitgebreid aanwezig op de persconferentie ter gelegenheid van de opening van de nieuwe gebouwen en werking van Gluon. Dit om de strategische samenwerking tussen Gluon en de Erasmushogeschool te onderschrijven.


Gluon is een organisatie die projecten realiseert op de crossing borders van beeldende kunst, technologie en wetenschap. Een erg hot topic! Voor de realisatie van haar programma steunt Gluon op een uitgebreid netwerk van nationale en internationale onderzoeksinstellingen, musea, overheden en ondernemingen. Vijf ab initio partners zijn momenteel in haar werking betrokken: de Stichting Liedts-Meesen, de onderzoeksinstelling iMinds, de Erasmushogeschool Brussel, iMAL enBOZAR.


"Gluon is een 'werkplaats van de toekomst' die multidisciplinaire initiatieven, waarin kunstenaars een belangrijke rol spelen, ondersteunt", zegt directeur Christophe De Jaeger. "Door het verbinden van kunstenaars, onderzoekers en ondernemers ontstaan er vernieuwende ideeën die een individu alleen niet kan bedenken. Dit resulteert in artistieke, educatieve en sociaal-innovatieve projecten die in de toekomst voor een duurzame, mooiere en welvarende samenleving zorgen."


Gluon ondersteunt artistieke initiatieven van bedrijven, kunstenaars, designers en onderzoekers waarbij interdisciplinaire samenwerking de grondslag vormt, en toont de resultaten van de gerealiseerde projecten in prestigieuze culturele instellingen zoals BOZAR, iMAL of Ars Electronica. Het departement Design en Technologie van de EhB zorgt voor de pedagogische omkadering, de technische infrastructuur en de expertise van onze docenten en studenten, o.a. via de nieuwe bacheloropleiding in de kunsten in Digital Design & Development.


Als één van de stichtende leden van Gluon maakt deze samenwerking dat de opleiding Digital Design & Development al van bij haar start stevig verankerd is in het nationale en internationale kunstenlandschap, en kan beschikken over een degelijke technologische en artistieke expertise van partners van wereldniveau. Op deze manier bieden we jou als student de best mogelijke kansen om jezelf te ontwikkelen tot dié degelijke en geëngageerde Digital Experience Designer die klaar is voor de toekomst.

Deel dit