start academiejaar
Verhaal

Memorabel: we ronden de kaap van 7.000 studenten

Voor het eerst telt de Erasmushogeschool Brussel meer dan 7.000 studenten. We zijn erg blij dat steeds meer jongeren de weg naar Brussel, Leuven en Mechelen vinden om voor onze opleidingen te kiezen. Deze 7.000 studenten opleiden en laten kennismaken met onze GROEI-waarden geëngageerd, respectvol, open, empowered en integer, is een opdracht waar alle EhB collega’s zich voluit voor inzetten.

We stellen een stijging vast in het aantal generatiestudenten van meer dan 15% en ruim 20% nieuwe niet-generatiestudenten (tegenover vorig academiejaar). De grootste groep van onze studenten kiezen voor een professionele bachelor, goed voor 63% van het totaal (4.419 studenten). Daarna volgen de graduaatsopleidingen met 1.126 studenten, ofwel 17%. 15 % volgt een academische opleiding aan het RITCS of het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB). Heel wat studiekiezers schreven zich in voor een traject uit ons aanbod van Levenslang Leren: een waaier van postgraduaten, micro-credentials, navormingen en bij- en nascholingen dat zich permanent uitbreidt en maandelijks nieuwe studenten bereikt. 

opleidingstypes 2023

Onze twee nieuwe graduaten Podium- & Eventtechnieken (samen met de AP hogschool Antwerpen) en Sociaal-cultureel Werk zijn opmerkelijk goed gestart met samen 232 nieuwe studenten. In totaal tellen we ruim 700 nieuwe graduaatstudenten (+70% tegenover vorig jaar).

Deze 7.000 studenten nemen niet minder dan 320.991 studiepunten op, zo'n 13,5% meer dan vorig academiejaar. Deze cijfers zijn een momentopname; inschrijvingen fluctueren permanent. Er komen nog studenten bij, ook schrijven sommige studenten zich alsnog uit omdat ze een andere keuze wensen te maken. Lees ook dit artikel over onze groeicijfers. 

Meer dan 7.000 studenten aan EhB, dat zet ons met trots op de kaart!

Deel dit