borstkanker
Verhaal

Laat je tijdig screenen op borstkanker!

Met de campagne Get Checked Early vraagt All.Can Belgium de aandacht voor vroegtijdige diagnose van borstkanker bij jongeren. 

Borstkanker op jonge leeftijd is zeker geen zeldzaamheid en dat is een misvatting die een impact kan hebben op het tijdstip van diagnose. Er wordt soms minder snel gereageerd op veranderingen in de borst bij jonge mensen dan bij oudere mensen, omdat net die misvatting een beetje leeft. Ergens is het wel correct dat leeftijd het risico op borstkanker verhoogt. Maar omdat borstkanker een zodanig frequente ziekte is, zien we ook veel diagnoses op jonge leeftijd.

Voor 2019 tonen de cijfers van het Belgische Kankerregister dat er om en bij de 500 patiënten onder de leeftijd van veertig jaar in België jaarlijks gediagnosticeerd worden met borstkanker. Dus dat is toch zeker een belangrijke groep waar  extra aandacht nodig is voor vroegtijdige diagnose.

Waarop moet je zelf letten tijdens een zelfonderzoek van jouw borsten? 

 

Bij mogelijke problemen van de borst(en) is het heel belangrijk om kort op de bal te spelen, en vroegtijdig te reageren als er veranderingen optreden. De meeste veranderingen van de borst zijn niet kwaadaardig, dus het is niet nodig er paniek over hebben. Als er toch een kwaadaardigheid zou achter zitten, is het heel belangrijk dat men er vroeg op uitkomt. Zowel de kans op genezing, alsook de zwaarte van de behandeling is duidelijk beter bij een vroegtijdige diagnose. Vandaar dat het belangrijk is mogelijke vroege klachten van borstkanker niet te negeren en er snel op te reageren.

Wanneer moet je actie ondernemen? 

Het is belangrijk dat, wanneer je één van de alarmsymptomen vaststelt, je zo snel mogelijk medisch contact zoekt. Niet omdat de meeste veranderingen ter hoogte van de borst kwaadaardig zijn, maar wel omdat, moest het toch zo zijn, het belangrijk is dat je je tijdig laat onderzoeken. Zo krijg je snel duidelijkheid wat de oorzaak is van de verandering die opgetreden is. Dus snel reageren is hier de boodschap.

Als je iets abnormaals voelt in de borst is het heel belangrijk dat je in eerste instantie contact opneemt met je huisarts. De huisarts is eigenlijk een centrale figuur in het medisch verhaal van een patiënt. De huisarts is een eerste aanspreekpersoon die je al goed op weg kan zetten. De huisarts kan je eventueel geruststellen op basis van wat hij of zij ziet en voelt en zal in elk geval verdachte klachten niet negeren, maar er correct op reageren en je doorverwijzen wanneer dat nodig blijkt.

Als er gereageerd wordt op een verandering in de borst, is het belangrijk om goed te documenteren welke klachten je hebt en welke veranderingen je opgemerkt hebt, zodat dat duidelijk is naar de arts. Wat ook vaak aangeraden wordt, is dat je niet alleen naar de dokter gaat, zodat je ook iemand bij hebt die je kan begeleiden. Moest er dan toch wat moeilijker nieuws gebracht worden, dan sta je er niet alleen voor. En een derde tip is eigenlijk dat voor alle vragen die je hebt, het belangrijk is dat je die stelt op het moment van de consultatie. En daarvoor is het altijd nuttig om op voorhand goed na te denken over welke vragen je wilt beantwoord hebben. Wat ook nuttig kan zijn en soms kan helpen, is informatie over familiale voorgeschiedenis van kwaadaardige ziektes vermelden aan de arts. Dat kan de arts sturen om het probleem zo gericht mogelijk aan te pakken.

Voor meer informatie: www.getcheckedearly.be 

Deel dit