ann brusseel
Persbericht

Investeren in onderwijsinnovatie bij hogescholen biedt gegarandeerd rendement

Digitalisering maakt vandaag anticiperen op morgen tegelijk aartsmoeilijk en broodnodig. Het hoger onderwijs staat voor een dubbele uitdaging. De samenleving kijkt naar ons om talent op te leiden dat in die wereld van morgen het voortouw neemt. We hebben innovatieve antwoorden klaar. Maar koken kost geld. We willen dat de volgende Vlaamse regering sneller en meer investeert in dat talent voor morgen. 

Hogescholen hebben de reflex om maatschappelijke trends snel op te pikken. Onze band met het werkterrein is sterk, omdat we studenten een brede én actuele, praktijkgerichte blik op de wereld meegeven. Ook vandaag integreren we nieuwe tendenzen, zoals het vervagen van voorheen solide grenzen tussen disciplines. In de 21ste eeuw komen oplossingen niet of van creativo’s, of van technologische knowhow. Innovatie ontstaat op het kruispunt tussen deze insteken. 

Open lab vervangt ivoren toren

We spelen daar op in. Opleidingen die inzetten op digitalisering verkennen samenwerkingsmogelijkheden met Schools of Arts. Media- en andere labs zetten in op de volledige cyclus van het innovatieproces, van idee tot prototype. Studenten uit verschillende opleidingen creëren er samen een sfeer van  entrepreneurship. Voor bedrijven, non-profit en jongeren staat de deur van deze co-creërende hubs vaak wagenwijd open. Wij passen voor de ivoren toren. Integendeel: van elke euro die hogescholen in de toekomst investeren, geniet de samenleving mee. Daar zijn we fier op. 

Niet alleen de omkadering blikt vooruit op morgen. Tegelijk stimuleren we die multidisciplinaire aanpak bij elke student. Over muurtjes heen kijken, de link leggen tussen creativiteit, technologie en doeltreffendheid: dé componenten van een holistische mindset. Dat zogeheten designdenken daagt zowel creatief aangelegde als technisch vaardige jongeren uit om méér te halen uit hun talent. 

Met digitalisering als rode draad, ontstaat zo een waaier aan opleidingen en omkaderende infrastructuur die de kruisbestuiving tussen creativiteit, technologie, kunst en ondernemerschap volop omarmt en verkent. 

Dubbele winst

Dat koortsachtig zoeken naar nieuwe pistes weerspiegelt het wereldwijde innovatieve klimaat. Verschillende evoluties, van deep machine learning tot het Internet of Things (IoT), leiden tot nieuwe markten, nieuwe toepassingen en vandaag niet eens in kaart te brengen kruisbestuivingen. Hoe plukken we daar de vruchten van? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee is en mee blijft?
Hogescholen grijpen alvast de integratie van de graduaatsopleidingen aan om te innoveren. Met een tweejarige opleiding word je bijvoorbeeld aan de Erasmushogeschool Brussel IoT-technicus. Opnieuw is de winst dubbel: inspelen op de veranderende noden van de arbeidsmarkt en toekomstkansen creëren door relevante opleidingen te ontwikkelen voor doelgroepen die niet in het klassieke plaatje van de student passen.

We maken ook werk van een aanbod voor levenslang leren. Zowel werkgevers als werknemers zijn vragende partij: zij willen op elk ogenblik via nieuwe kennis concurrentiekracht bijtanken. Weer is de rode draad digitalisering, weer is de aanpak geschakeerd. Postgraduaten zoals Artificial Intelligence en Coding doen vanaf dit najaar hun intrede.

AirBnB

Designdenken én levenslang leren zijn cruciale sporen in elke toekomststrategie voor ons land. Al in 2011 adviseerde Flanders DC bedrijven designdenkers aan te werven. De Europese Commissie legde vanaf 2013 de nadruk op design als sleutel tot innovatie en (job)groei. Wereldwijd overstijgt de marktwaarde van jonge, creatieve bedrijven die van klassieke giganten als Volkswagen en Walmart. AirBnB kan dankzij designdenken de grootste hotelketen ter wereld worden, zonder ook maar één vierkante meter in hotelkamers te investeren.

In elke Vlaamse hogeschool, broeien samenwerkingsprojecten, opleidingen, afstudeerrichtingen en cross-overs. Hogescholen zijn dus ambitieus voor morgen en vooral: we zijn bereid te investeren in die ambitie. Met nieuwe professionele bacheloropleidingen voor de creatieve vernufteling, graduaatsopleidingen voor hands-on carrières en voortgezette opleidingen die je carrière future proof maken. 

Waar de digitaliseringsgolf ons brengt , is koffiedik kijken. De nood om in te zetten op innovatief hoger onderwijs, is daarentegen glashelder. De persoonlijke, economische en maatschappelijke meerwaarde kan niet worden onderschat. Zoals OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme aantoonde op het VLOHRA-onderwijscongres: geen sterker rendement dan die op de investering in hogescholen. We boksen boven ons gewichtsklasse en geven veel terug voor wat we krijgen. 

Een slimme investeerder weet wat gedaan. Onze oproep aan de volgende Vlaamse regering is dan ook duidelijk: zorg voor een correcte financiering van nieuwe opleidingen en onderwijsinnovatie. Geef ons de middelen om onze belangrijkste grondstof te ontginnen: jong, creatief talent met technische bagage. De Vlaamse hogescholen geloven er in. Want goed moet geweldig worden.

Ann Brusseel
algemeen directeur, Erasmushogeschool Brussel

 

Deel dit